Ομιλία Δ. Αβραμόπουλου στο Ιασώ

p>Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στους χώρους του Ιασώ General, για να εγκαινιάσουμε τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

   

   
Βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και μοιραζόμαστε αυτό το αποτέλεσμα με το
επιστημονικό δυναμικό, με τους επενδυτές, με τους νοσηλευτές, με τους
εργαζόμενους σ΄ αυτόν εδώ το χώρο.

   

   
Το ΙΑΣΩ General, έχει αποδείξει καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής του,
ότι αντιλαμβάνεται την αποστολή του με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
βέβαια, με γρήγορους ρυθμούς και υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης και της προόδου.

   

   
Βρίσκομαι λοιπόν σήμερα κοντά σας, γιατί πιστεύω, πως σε αυτόν εδώ τον
χώρο επιτελείται καθημερινά ένα πολύτιμο διαγνωστικό, κλινικό και
ερευνητικό έργο, που προσφέρει ουσιαστική φροντίδα Υγείας στους πολίτες.

   

   
Ένα έργο, το οποίο η πολιτεία και αναγνωρίζει και στηρίζει.

   

   
Θα ήθελα να πω με την ευκαιρία, ότι όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική υγεία
έχει κάνει βήματα μπροστά. Και σε αυτό συμβάλλει και ο δημόσιος και ο
ιδιωτικός τομέας, μέσα από σχέσεις άμιλλας, που ως αποτέλεσμα έχει την
ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

   

   
Σ΄ αυτή τη μάχη του κοινωνικού μας πολιτισμού, στην πρώτη γραμμή
βρίσκεται το εξαίρετο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, το
ευσυνείδητο και καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, το έμπειρο
διοικητικό προσωπικό.

   

   
Τα λέω όλα αυτά, διότι πολύ συζήτηση γίνεται τον τελευταίο καιρό για την ιδιωτική υγεία.

   

   
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι είναι στρατηγική εθνική επιλογή η
υποστήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας. Αλλά όπως είπα
πρωτύτερα, διαμορφώνεται ένα φιλόξενο και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον,
το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων αλλά και μια σειρά
επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Κάτι, που όπως επεσήμανα πρωτύτερα,
έχει φέρει ήδη θετικά αποτελέσματα.

   

   
Η παρουσία η δική μου σήμερα εδώ και του φίλου συναδέλφου στο Υπουργείο
κ. Γιαννόπουλου, είναι δηλωτική της κοινής όλων μας θέσης, να
στηρίξουμε, παράλληλα με την αναβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας,
που είναι και ο βασικός πυλώνας της Υγείας στη χώρα μας, και τις
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, είναι
γνωστό και παραδεκτό όχι μόνο στη χώρα μας αλλά στον κόσμο ολόκληρο,
ότι η άμιλλα ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα μόνο καλά
φέρνει, γιατί συμβάλλει μέσα από τον ευγενή ανταγωνισμό, στην αμοιβαία
βελτίωση και των προσπαθειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

   

   
Το Νεφρολογικό Τμήμα που αναπτύσσεται στο Ιασώ General με τη λειτουργία
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην
ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε
μια ειδική κατηγορία ασθενών, τους νεφροπαθείς, που το έχουν ιδιαίτερη
ανάγκη, καθώς αποσκοπεί στην παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής και
νοσηλευτικής φροντίδας στα άτομα που υποβάλλονται σε Χρόνια Περιοδική
Αιμοκάθαρση, σε συνθήκες ασφάλειας, πολιτισμού, σε ένα ανθρώπινο και
φιλόξενο περιβάλλον και με την τελευταία λέξη της σύγχρονης ιατρικής
τεχνολογίας.

   

   
Γιατί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πιστεύουμε, πως
κάθε πολίτης έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην ιατρική τεχνολογία
αιχμής, όταν το απαιτεί η κατάσταση της υγείας του και όταν οι
δυνατότητες υπάρχουν.

   

   
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειωθεί, ότι το ΙΑΣΩ με αυτή την
υπερσύγχρονη μονάδα θα συμβάλλει και θα συνεισφέρει στην παροχή
υπηρεσιών και στον δημόσιο τομέα, αφού είναι γνωστό, ότι μέσω των
ασφαλιστικών ταμείων, θα μπορούν να τυγχάνουν των ευεργετικών υπηρεσιών
και οι συμβεβλημένοι σε αυτά.

   

   
ΓιΆ αυτό φροντίζουμε για τη συνεχή αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ενδυναμώνουμε τις
εμπνευσμένες κλινικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες των καταξιωμένων
επιστημόνων της χώρας μας και διαμορφώνουμε σταδιακά το κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει την εμπέδωση της ποιοτικής
πρωτοπορίας στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα.

   

   
Θα ήθελα να γνωρίζετε, ότι Μονάδες σαν και αυτή που σήμερα
εγκαινιάζουμε, αναπτύσσονται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, στο δημόσιο
σύστημα υγείας. Και φιλοδοξούμε, γιατί είναι εντεταγμένο στην
στρατηγική υγείας, μέσα σε λίγα χρόνια από τώρα, να μην υπάρχει καμιά
γωνιά της πατρίδας μας, όπου οι κάτοικοι εκεί δεν θα απολαμβάνουν των
ευεργετικών και χρήσιμων υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας και
ειδικότερα κατηγορίες, όπως αυτή των νεφροπαθών. Αναφερόμαστε βεβαίως,
στους πολίτες της Ελλάδος, στους κατοίκους της χώρας μας αλλά και στους
χιλιάδες επισκέπτες, που κάθε χρόνο θέλουν να περάσουν τις διακοπές
τους στην Ελλάδα και έχουν την ανάγκη αυτών των υπηρεσιών.

   

   
Και με την ευκαιρία, να σας πω, ότι ένα από τα προβλήματα της
τελευταίας δεκαπενταετίας, που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε, είναι
η έλλειψη προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό σταδιακά λύνεται. Ήδη αυτός ο
μήνας, είναι ο μήνας, που όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες,
οδηγηθήκαμε σε ένα αποτέλεσμα. Και πρέπει να σας πω, ότι δεν ήταν
καθόλου εύκολο να παρακαμφτούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. 6.000
νοσηλευτές περάσανε το κατώφλι του ΕΣΥ, εντάσσονται στο δυναμικό μας
και στην προτεραιότητά μας είναι και η ενίσχυση όλων αυτών των Μονάδων.

   

   
Πρέπει να καταλάβουμε κάτι σε αυτό τον τόπο. Τα προβλήματα είναι απλά.
Εκείνο που χρειάζεται είναι ανθρωπιά, ευαισθησία και κυρίως, πολιτική
βούληση. Και εμείς, αυτό το αποδείξαμε. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, όσο
και εάν 6.000 νοσηλευτές δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν με πληρότητα
στις ανάγκες μας.

   

   
Μέχρι τέλος του μήνα Μαρτίου του επόμενου χρόνου, όλα αυτά έχουν
τελειώσει, γιατί αφουγκραστήκαμε με την ίδια αγωνία και ευαισθησία τις
ανάγκες σε ολόκληρη τη χώρα.

   

   
Όλος λοιπόν αυτός ο εκσυγχρονισμός που γίνεται στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα πρέπει να συνοδευθεί και με αυτό που σας είπα πρωτύτερα.
Και δεν είναι εξαγγελίες, είναι αποτέλεσμα.

   

   
Εύχομαι η νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Ιασώ General, να ανταποκριθεί
με πληρότητα και επάρκεια στην αποστολή της. Να ζήσουμε πραγματικά τη
μετεξέλιξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσον στο δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα, με την τεχνολογία αιχμής που θα συνοδεύσει και
αυτή τη Μονάδα.

   

   
Πρέπει να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον, και κυρίως να αντιληφθούμε
όλοι, ότι ο πολιτισμός, που έχουμε κατακτήσει κρίνεται κυρίως στο
σημείο, όπου συναντιέται ο πολίτης στην πιο ευαίσθητη σχέση του με το
δημόσιο σύστημα, που είναι η υγεία.

   

   
Εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία σε αυτή τη Μονάδα, να είναι
πάντοτε ανοιχτή και φιλόξενη, να έχει λίγους ασθενείς αλλά εκείνοι που
θα την προτιμούν, να τυγχάνουν των υψηλών αυτών υπηρεσιών, που όπως
είπα σταδιακά επεκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα.