Ομόφωνα ΟΧΙ στον ΕΟΠΥΥ

div class=”entry”>

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας στον Φιλοτεχνικό Όμιλο Αρκαδίας.
Η συνέλευση ομόφωνα στήριξε την απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΠΙΣ
που αφορά την απόρριψη του κυβερνητικού σχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ σαν απάραδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την αξιοπρέπεια του
Ελληνα ιατρού και του Ιατρικού έργου.

Ομόφωνα αποφάσισε την μή συμμετοχή, των μελών του ιατρικού συλλόγου Αρκαδίας στον ΕΟΠΥΥ

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε την συμμετοχή στην 48 ωρη  Πανελλαδική Πανιατρικής απεργίας για τις 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Ομόφωνα στηρίζει το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ το ταχύτερον δυνατόν να  προχωρήση.

1)Σε πλήρη τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση για την Γενική Συλλογική Σύμβαση Ιατρικής Απασχόλησης και Αμοιβών με τον ΕΟΠΠΥ για την Π.Φ.Υ..

2) Την υποβολή αγωγών σε  Προέδρους – Διοικητές Ασφαλιστικών Οργανισμών, για τη μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών τους στους γιατρούς.

3) Την υποβολή μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου που διαπομπεύει δημοσίως τον Ιατρικό Κλάδο, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

4)Την έκφραση άμεσης στήριξης προς τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάθρωσης των Νοσοκομείων
Ο πρόεδρος                                             Ο γραμματέας
Παπασταματάκης Γεώργιος                Πίτσας Χρίστος