Ομοιόμορφο κουστουμάκι ράβουν για τους δημοσίους υπαλλήλους

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

«Στενό κουστούμι» για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων «ράβει» ειδική Επιτροπή που συστήθηκε για να διαμορφώσει το νέο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα έπρεπε ήδη να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Τελικώς όμως, και παρά την ασφυκτική πίεση που ασκεί η τρόικα, το νέο μισθολόγιο θα ισχύσει από το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα προβλέπει επώδυνες περικοπές στους μισθούς των «προνομιούχων» υπαλλήλων του Δημοσίου, καταργήσεις επιδομάτων καθώς και μαζικές μετατάξεις.

Στόχος είναι να συγκρατηθεί η μισθολογική δαπάνη σύμφωνα με όσα έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση στο αναθεωρημένο Μνημόνιο, το οποίο δίνει περιθώριο μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί όλο το φάσμα των αλλαγών στο δημόσιο τομέα.

Με το νέο μισθολόγιο θα επιχειρηθεί η εξομοίωση των αμοιβών για τις ομοειδείς θέσεις του Δημοσίου. Ετσι, οι δικηγόροι ή οι μηχανικοί θα πρέπει να αμείβονται με τον ίδιο μιθσό ανεξάρτητα με την υπηρεσία στην οποία απασχολούνται. Ταυτοχρόνως θα πρέπει «να καταργηθούν οι ανισότητες» που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εισαγωγικού μισθού στο υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος με τα διάφορα επιδόματα φτάνει περίπου τα 2.300 ευρώ ενώ οι αντίστοιχες αποδοχές στο υπουργείο Αμυνας περιορίζονται στα 1.300 ευρώ.

Στόχος είναι με το νέο μισθολόγιο η διαφοροποίηση των αμοιβών να αντανακλά τα ειδικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου (μεταπτυχιακούς τίτλους κ.λπ.) αλλά και το επίπεδο της παραγωγικότητας.

Νέα θέση, νέος μισθός

Τα πάνω κάτω όμως στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα έρθουν μόνο εξαιτίας του νέου ενιαίου μισθολογίου αλλά και από τις αθρόες μετατάξεις. Οι υπάλληλοι που θα μεταταγούν εντός του στενού δημόσιου τομέα, αλλά και αυτοί που θα «επαναπροσληφθούν» από τις ΔΕΚΟ, θα αμείβονται εφεξής με το νέο και πιθανότατα χαμηλότερο μισθό που θα προβλέπεται για τη θέση που θα καταλάβουν.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε τη διατήρηση των αμοιβών της παλιάς θέσης όσων υπαλλήλων μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες.

Πάντως, η αρμόδια εννεαμελής Επιτροπή, η οποία συστήθηκε με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και Εσωτερικών Γ. Ραγκούση, ολοκληρώνοντας το έργο της θα εισηγηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εναλλακτικά σενάρια όχι μόνο για το νέο μισθολόγιο αλλά και για την ανακατανομή του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η «βέλτιστη αξιοποίησή του».

Οπως αναφέρεται στην απόφαση σύστασης, έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και σύνταξη αναλυτικής έκθεσης επί του ισχύοντος μισθολογίου στο δημόσιο τομέα, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, τον όγκο και τη δυναμική της απασχόλησης σε αυτόν και το σχεδιασμό ανακατανομής του ανθρώπινου δυναμικού για την εξυπηρέτηση των τομέων προτεραιότητας (σε εφαρμογή και εκτέλεση του Μνημονίου).

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το ενιαίο μισθολόγιο, όπως έχουν οριοθετηθεί από την κυβέρνηση, αφορούν

* την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων

* τη σύνδεση του μισθού με τη σπουδαιότητα των καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης

* τον συσχετισμό του μισθού με το παραγόμενο αποτέλεσμα, και

* τη σύγκλιση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών

* την άσκηση επιδοματικής πολιτικής με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια από τον κεντρικό φορέα εκταμίευσης

* την ανταμοιβή της γνώσης και της ικανότητας των υπαλλήλων. *