Ομόλογα Δημοσίου για τους προμηθευτές των νοσοκομείων

ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ του Ελληνικού Δημοσίου, μηδενικού επιτοκίου, θα εξοφλήσει το Ελληνικό Δημόσιο τους προμηθευτές των νοσοκομείων για τα χρέη των ετών 2007, 2008 και 2009, συνολικού ύψους 5,36 δισ. ευρώ, ανακοίνωσαν χθες οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας.
Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ελπίζει να δοθεί τέλος στην εκκρεμότητα αυτή, η οποία έχει φέρει πολλά νοσοκομεία σε αδιέξοδο, καθώς οι προμηθευτές είχαν σταματήσει να τους χορηγούν τα απαραίτητα υλικά και φάρμακα.
Σε περίπτωση που οι προμηθευτές προεξοφλήσουν τα ομόλογα ώς και τις 2/1/2011 θα υπάρξει έκπτωση 19%. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι συνεργαζόμενες με τους προμηθευτές τράπεζες θα δείξουν ενδιαφέρον στην προεξόφληση των ομολόγων αυτών, μετατρέποντας τον εταιρικό κίνδυνο που έχουν αναλάβει για τους πελάτες τους, προμηθευτές των νοσοκομείων, σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και μάλιστα με ομόλογα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέσω και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σημειώνεται ότι ήδη το Δημόσιο έχει πληρώσει 1,5 δισ. ευρώ και εντός του Ιουνίου θα πληρώσει περίπου άλλα 240 εκατ. ευρώ για την εξόφληση του υπολοίπου των χρεών των ετών 2005, 2006 και μερικώς του α΄ εξαμήνου του 2007. Εφόσον τα ομόλογα προεξοφληθούν, οι προμηθευτές θα έχουν εισπράξει συνολικά, μετά την έκπτωση, περίπου 6 δισ. ευρώ. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή, με στόχο, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, να μην υπάρξει πρόβλημα στις προμήθειες των νοσοκομείων για το 2010 και εφεξής.