ΩΝΑΣΕΙΟ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη νοσηλεία παιδιών – ασθενών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

 
8 Δεκεμβρίου 2011
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη νοσηλεία παιδιών – ασθενών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
 
 
Με αφορμή τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα σχετικά με τη νοσηλεία παιδιών – ασθενών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ανακοινώνει ότι:
 
1.         Υπενθυμίζει την υποχρέωση που έχει αναλάβει (Δελτίο Τύπου ΩΚΚ με ημερομηνία 27/10/11) να καλύπτει ανεξαιρέτως όλα τα περιστατικά που παραπέμπονται από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο.
 
2.         Η εισαγωγή και η νοσηλεία των παιδιών γίνεται σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει το ΩΚΚ με τα Ασφαλιστικά Ταμεία ενώ για τα άπορα και ανασφάλιστα παιδιά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
 
 
3.         Μέχρι σήμερα έχουν χειρουργηθεί 13 παιδιά και έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες του Παιδοκαρδιολογικού Τμήματος άλλα 5. Για τα 18 αυτά περιστατικά – των οποίων και ασφαλώς και γνωρίζουμε τα ονόματα τους- το συγγενικό τους περιβάλλον δεν έχει χρεωθεί ούτε 1 ευρώ. Από τα 18 παιδιά, 10 είναι ασφαλισμένα και 8 άπορα ή ανασφάλιστα. 
 
4.         Σε ότι αφορά σε φερόμενες δηλώσεις στον Τύπο ιατρών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ότι ιατροί του ΩΚΚ εξέδωσαν πιστοποιητικά για να μεταβούν παιδιά στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε τα εξής:
 
α.         Για να μεταβεί παιδί στο εξωτερικό, απαιτείται υπογραφή και από 2ο παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο. Επομένως η πρώτη υπογραφή αφορά στους γιατρούς του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
 
 
 
β.         Το ΩΚΚ κατά το 2011 εξέδωσε πιστοποιητικά για μετάβαση 13 παιδιών στο εξωτερικό. 
 
Από αυτά, 11 παιδιά χρειάζονταν ανθρώπινο ομοιομόσχευμα, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και για 2 παιδιά που ήδη είχαν υποστεί από 3 επεμβάσεις το καθένα στο εξωτερικό.
 
5.         Για να δοθεί τέλος στην παραφιλολογία περί δήθεν καταβολής χρημάτων, κλπ δόθηκε πάγια εντολή στο Νομικό Τμήμα του ΩΚΚ να αναζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο την προστασία του ιατρικού του προσωπικού από συκοφαντίες ή ανεύθυνες δηλώσεις που προσβάλλουν το κύρος και την αποστολή του ΩΚΚ.
 
Η παρούσα ανακοίνωση είναι και η τελευταία για το θέμα αυτό.