Οροι συνταξιοδότησης γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων

Μετά την 1/1/2011 με τη συμπλήρωση του 60ού για τους άνδρες ή του 58ου έτους της ηλικίας για τις γυναίκες, χωρίς να απαιτείται προσαυξημένος χρόνος ασφάλισης ή όριο ηλικίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Ασφαλισμένων (ΕΤΑΑ) στις περιπτώσεις που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνονται 35 έτη ασφάλισης, συμπεριλαμβανόμενου και τυχόν πλασματικού χρόνου που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992. Σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31/12/2013, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνη ισχύουν τα εξής:

– Ο ασφαλισμένος που το 2010 συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2012 οπότε και συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας.

– Ο ασφαλισμένος που το 2010 συμπληρώνει 33 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών, υποβάλλοντας αίτηση για αναγνώριση δύο ετών στρατιωτικής υπηρεσίας το 2012, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2012, καθώς μέχρι 31/12/2010 είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 2012 συμπληρώνει το όριο ηλικίας που απαιτούνταν το 2010, δηλαδή το 60ό έτος της ηλικίας.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΑΝ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, εφόσον μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και έχουν ηλικία 60 ετών.

– Οι ασφαλισμένες του ΤΣΑΥ που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν 21½ έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, εφόσον κατά το έτος συνταξιοδότησης έχουν τον απαιτούμενο από το ν. 2084/1992 χρόνο ασφάλισης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί το 2012 θα πρέπει να έχει 22½ έτη ασφάλισης, καθώς οι διατάξεις του ν. 2084/1992 που προβλέπουν αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν μέχρι 31/12/2010 έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη ασφάλισης για το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΑΝ και 21½ για το ΤΣΑΥ), χωρίς το 60ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, εφόσον έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται αυξημένο όριο ηλικίας.

– Η ασφαλισμένη του ΤΣΜΕΔΕ ή του ΤΑΝ που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών θα συνταξιοδοτηθεί το 2012, οπότε και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας.

– Η ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνει 21½ έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών θα συνταξιοδοτηθεί το 2012, οπότε και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της, εφόσον έχει 22½ έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1/1/2011 και εφεξής, όσον αφορά το όριο ηλικίας ακολουθείται αυτό που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.