Ωρολογιακή βόμβα τα ιατρικά απόβλητα

 

Συντάκτης :

Γαλανοπούλου Μαρία         

Ωρολογιακή βόμβα για τη δημόσια υγεία αποτελούν τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ), τα οποία απορρίπτονται πολλές φορές χωρίς καμία ουσιαστική επεξεργασία. Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση σε πολλά δημόσια νοσοκομεία σε ό,τι αφορά τα ΕΙΑ αποκαλύπτει σε πολυσέλιδη έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα για το θέμα. Μάλιστα, επισημαίνει ότι ακόμη και στην ειδική μονάδα αποτέφρωσης νοσοκομειακών απορριμμάτων του ΕΣΔΚΝΑ στα ¶νω Λιόσια υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ενώ δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαφεύγουν στο περιβάλλον επικίνδυνα παραπροϊόντα καύσης όπως διοξίνες.

Η έρευνα του ΣτΠ διενεργήθηκε σε έξι μεγάλα νοσοκομεία της χώρας – Α. Συγγρός, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ¶γιος Σάββας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Νοσοκομείο Ρεθύμνου – καθώς και στη μονάδα αποτέφρωσης νοσοκομειακών απορριμμάτων του ΕΣΔΚΝΑ στα ¶νω Λιόσια. Τα στοιχεία που προέκυψαν προκαλούν σοκ.

Μολυσματικά υγρά απόβλητα οδηγούνται χωρίς καμία επεξεργασία στην αποχέτευση (Α. Συγγρός, Γ.Ν. Νίκαιας). Επικίνδυνα απόβλητα αποτεφρώνονται σε πεπαλαιωμένους, εκτός προδιαγραφών ή ακόμη και χωρίς άδεια λειτουργίας, κλίβανους, οι οποίοι κατά τη λειτουργία τους εκπέμπουν επικίνδυνα για τη υγεία αέρια (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου). Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων ακτινολογικών εργαστηρίων (Γ.Ν. Νίκαιας). Τα επικίνδυνα απόβλητα συχνά συλλέγονται σε εύκαμπτες πλαστικές σακούλες χωρίς επιπλέον προστασία (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Νοσοκομείο Ρεθύμνου). Ληγμένα φάρμακα οδηγούνταν για αποτέφρωση, χωρίς διαχωρισμό σε τοξικά και μη (Νοσοκομείο Ρεθύμνου). Υπερπλήρεις κάδοι με επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται ανοικτοί μέσα στους χώρους των νοσοκομείων (Γ.Ν. Νίκαιας, Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου). Σχεδόν σε όλα, μάλιστα, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης των εσωτερικών κανονισμών διαχείρισης του επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία υλικού.

Σε ό,τι αφορά τη μονάδα αποτέφρωσης νοσοκομειακών απορριμμάτων του ΕΣΔΚΝΑ στα ¶νω Λιόσια, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι η μονάδα δεν έχει τη δυνατότητα να φθάσει τις απαιτούμενες θερμοκρασίες (1100 βαθμοί Κελσίου) προκειμένου να μην διαφεύγουν στο περιβάλλον επικίνδυνα παραπροϊόντα καύσης – διοξίνες, φουράνια. Επίσης, η εγκατάσταση δεν έχει τη δυνατότητα για επαρκή και αποτελεσματική αποθήκευση-ψύξη ποσότητας μεγαλύτερης από 12 τόνους ΕΙΑ την ημέρα. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν διαρροές υγρών ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υγρά απόβλητα από τις εκπλύσεις των δαπέδων των θαλάμων ψύξης-αποθήκευσης δεν οδηγούνται προς αποτέφρωση αλλά μετά τη διέλευσή τους από απλή δεξαμενή καθίζησης καταλήγουν σε κανάλι ομβρίων υδάτων.

Οι προτάσεις του ΣτΠ

Μετά από αυτά, ο ΣτΠ καταθέτει δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μεταξύ άλλων, προτείνει:

– Την άμεση εκπόνηση των εσωτερικών κανονισμών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε όλες τις υγειονομικές μονάδες (ΥΜ) της χώρας.

– Την εκπαίδευση του προσωπικού των ΥΜ στον ορθό διαχωρισμό αποβλήτων για τον περιορισμό της μεγάλης παραγωγής ΕΙΑ.

– Την αξιολόγηση από το υπουργείο Υγείας της πλέον κατάλληλης και οικονομικής λύσης για τη συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων.

– Τη λήψη αυστηρών μέτρων από τη διοίκηση των νοσοκομείων για την τήρηση της νομοθεσίας, όσον αφορά τη διακίνηση των αποβλήτων.

– Την ανάθεση της διαχείρισης των αποβλήτων αργύρου που παράγονται από τα ακτινολογικά εργαστήρια σε κάποιο δημόσιο φορέα.

– Όλες οι μονάδες να διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι την τελική επεξεργασία τους.

– Τη λήψη μέτρων -ακόμη και ένδικων- από το υπουργείο Υγείας και από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα νοσοκομεία όπου λειτουργούν κλίβανοι χωρίς άδεια λειτουργίας.

– Την εκπόνηση μελετών στις οποίες θα εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής κεντρικών μονάδων επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ανά νομό, περιφέρεια ή νοσοκομείο.

Τέλος, ο ΣτΠ καλεί τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και ΠΕΧΩΔΕ να εξετάσουν αν πρέπει να δοθεί αδειοδότηση στον κεντρικό Αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ για επεξεργασία 30 τόνων την ημέρα, όπως προβλέπει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Ζητεί δε να ληφθούν μέτρα από τον ΕΣΔΚΝΑ για τη διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση προτείνει την επιβολή κυρώσεων.

Μ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Copyright © “Η ΑΥΓΗ”. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιλιπτική, ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοπυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.