Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο

« Κατασκευή Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών-Εφήβων και Ενηλίκων στο Γ.Ν. Παναρκαδικό, δύο ορόφων, υπογείου δυναμικότητας 44 κλινών ».

   

    Σε συνέχεια δηλώσεων του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο, αναφορικά με την κατασκευή ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό «Παναρκαδικό» Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» και προς αποκατάσταση των όσων αβασίμως και αναληθώς αναφέρονται σε αυτές επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με το αναθεωρημένο δεκαετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Ψυχαργώ», το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν και συνεχίζει να χρηματοδοτείται τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους μέσω του Β΄και Γ΄ ΚΠΣ, προβλέπεται ο μετασχηματισμός των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της χώρας σε ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να οργανώνονται και να αναπτύσσονται, σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και της εγκατάλειψης της ασυλικής φροντίδας για τον ψυχικά ασθενή.

    Σε εφαρμογή αυτών, προωθούνται οι διαδικασίες κατασκευής στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων – Εφήβων και Ενηλίκων, σύμφωνα με επικαιροποιημένη μελέτη που εκπονήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ και βασίστηκε σε προμελέτη που συντάχθηκε από τη ΔΕΚΕ Πελοποννήσου (αρ.πρωτ.4242/24-11-2006) όπου υπήρχε και η χωροθέτηση του κτιρίου που έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και από το Δ.Σ. της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως είχε.

    Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, το έργο αφορά στην κατασκευή ισογείου και ορόφου συνολικής επιφάνειας 3.425,22 τ.μ. για τη στέγαση του Ψ.Τ. Ενηλίκων και Ψ.Τ. Παίδων/Εφήβων συνολικής δυναμικότητας 44 κλινών και υπογείου, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του Νοσοκομείου.

    Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για κατασκευή «θηριώδους» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου εντός του Παναρκαδικού, όπως αβασίμως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά, αντιθέτως, για την κατασκευή ψυχιατρικού και μόνο τμήματος Παίδων – Εφήβων και Ενηλίκων, γεγονός που είναι καθόλα σύμφωνο με τις σύγχρονες επιταγές της κοινοτικής ψυχιατρικής για την αντιμετώπιση της υγείας του ατόμου ως ενιαίο σύνολο χωρίς διαχωριστικά και στεγανά μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την καταπολέμιση του στίγματος.

    Παράλληλα, αναφορικά με την ανάπτυξη Ψυχιατρικών Τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία Πελοποννήσου, σας ενημερώνουμε ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης στο Γενικό Νοσοκομείου Κορίνθου, έχει ήδη ανακηρυχθεί ανάδοχος στο Γ.Ν. ¶ργους, ενώ πρόκειται να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Πύργου. Επίσης, στο σχεδιασμό του ΥΥΚΑ προβλέπεται και η άμεση προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή Ψ.Τ. στο Γ.Ν.Σπάρτης και επέκταση του ήδη λειτουργούντος στο Γ.Ν. Καλαμάτας.