Πανελλαδικές εξετάσεις οι απόφοιτοι της Ιατρικής για απόκτηση ειδικότητας

Πανελλαδικές εξετάσεις θα δίνουν οι απόφοιτοι της Ιατρικής, προκειμένου να παρακολουθήσουν πρόγραμμα ειδικότητας, καθώς χθες το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας πήρε την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.

Στόχος του υπουργείου να μειωθούν οι τεράστιες λίστες αναμονής και να ισχύσει ένα πιο αξιοκρατικό σύστημα.

Στις ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται πλέον και αυτές της Γηριατρικής και της Ιατρικής Γενετικής, ενώ οι επιστημονικές εταιρείες θα έχουν την αρμοδιότητα για τη χορήγηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας και την εισήγηση για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων γιατρών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγματοποιείται σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» (Ε.Κ.) που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικές Μονάδες» (Ε.Μ.).

Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και η συμμετοχή σε αυτές δεν αποκλείει την κατάληψη θέσης με βάση το σύστημα της λίστας.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται ως ακολούθως:

Το νέο πρόγραμμα

– Είναι γραπτές και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο, έπειτα από προκήρυξη του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται έως 1 μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής.

– Η εξεταστέα ύλη βασίζεται σε εκείνη που προβλέπεται από τα οικεία αναλυτικά προγράμματα των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

– Διενεργούνται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε τετράδιο ειδικού τύπου με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο), που καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων.

– Η βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου γίνεται σε κλίμακα από μηδέν, ως ο χαμηλότερος βαθμός, έως και εκατό, ως ο υψηλότερος βαθμός. Δεν ισχύει βάση επιτυχίας.

– Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε λίστες των υφισταμένων Ε.Μ. της κύριας ειδικότητας κατά την πρώτη ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρώτη εφαρμογή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, όποτε συμμετέχουν σε αυτές, πριμοδοτούνται με 1 μόριο για κάθε εξάμηνο αποδεδειγμένης αναμονής με μέγιστο τα 10. Πέραν του χρόνου των πέντε ετών η πριμοδότηση δεν αυξάνει και ούτε ισχύει για τις νέες εγγραφές.

– Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν κατά προτεραιότητα όλες τις διαθέσιμες θέσεις των Ε.Κ. μέχρι σε 5 διαφορετικές από τις κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

– Οι θέσεις πληρούνται από τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων.

– Ειδικά για τους ειδικευόμενους που έχουν ολοκληρώσει ή εκπαιδεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη πρώτη φάση της ειδικότητάς τους σε Ε.Μ. που δεν παρέχει πλήρη ειδικότητα ή σε προκαταρκτική εκπαίδευση σε άλλη ειδικότητα και ο διορισμός τους δεν ήταν ενιαίος, παρέχονται οι εξής δυνατότητες για το υπόλοιπο της εκπαίδευσής τους.

1. Συμμετοχής στις εξετάσεις με πριμοδότηση το άθροισμα του χρόνου της αναμονής στις δύο φάσεις και το χρόνο υπηρεσίας.

2. Της εγγραφής τους σε όσες λίστες αναμονής Ε.Κ. επιθυμούν της ειδικότητας που αρχικά επέλεξαν με χρονική προτεραιότητα την αναμονή στη δεύτερη φάση ειδίκευσης.

Επίσης καθιερώνεται για τους ειδικευμένους γιατρούς η «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη». Πλέον οι γιατροί θα πρέπει να παρακολουθούν ετήσια προγράμματα, τα οποία θα καταρτίζονται από τις επιστημονικές εταιρείες των ιατρικών ειδικοτήτων, σεμινάρια και συνέδρια.

Τι ισχύει σήμερα

Περισσότεροι από 11.000 απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής βρίσκονται στη λίστα αναμονής για την απόκτηση ειδικότητας με το σύστημα της επετηρίδας. Οταν ένας γιατρός θέλει σήμερα να αποκτήσει ειδικότητα, καταθέτει σχετική αίτηση στο υπουργείο Υγείας, όπου αναφέρει σε ποιον τομέα θέλει να ειδικευτεί και σε ποιο νοσοκομείο.

Ο μέσος χρόνος αναμονής για ένταξη αγγίζει τα πέντε χρόνια και κυμαίνεται από τρία χρόνια για ειδικότητες με μικρή ζήτηση έως και 11 χρόνια για ειδικότητες όπως η Ενδοκρινολογία, η Αγγειοχειρουργική και η Νευροχειρουργική. Ερευνες έχουν δείξει ότι έως και το 40% των γιατρών επιλέγουν την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν με βάση το πόσο θα χρειαστεί να περιμένουν.

Αποτελεί, δε, το δεύτερο σε αξία κριτήριο επιλογής (έπειτα από το επιστημονικό ενδιαφέρον), ξεπερνώντας ακόμη και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, ένταξης στην αγορά εργασίας και των αποδοχών.