Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Στα σκαριά η απόφαση του Ανδρέα Ξανθού για την ακυρότητα των εκλογών

 Του Βασίλη Βενιζέλου
 
Στη φάση της καθαρογράφησης και της ενίσχυσης της τεκμηρίωσής της βρίσκεται αυτό το χρονικό διάστημα η υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με την οποία θα κηρυχθούν ως άκυρες, λόγω πολύ σοβαρών παρατυπιών, οι πολύ πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).
Παρά τις φρούδες ελπίδες του – προσωρινού, όπως αποδεικνύεται – νέου προέδρου του ΠΙΣ Αθανάσιου Εξαδάκτυλου περί τελικής επικύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών από τον Ανδρέα Ξανθό, όλες οι πληροφορίες του healthview.gr κάνουν λόγο για οριστική έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης του Ανδρέα Ξανθού, το πολύ έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η άρνηση του υπουργού Υγείας να επικυρώσει τα εκλογικά αποτελέσματα στον ΠΙΣ υποχρεώνει τον Σύλλογο να πραγματοποιήσει εντός διμήνου νέα εκλογική διαδικασία είτε για όλα τα όργανα του ΠΙΣ είτε για μέρος αυτών, συμπεριλαμβανομένου πάντα του Δ.Σ.
Μάλιστα, οι νέες εκλογές στον ΠΙΣ θα διενεργηθούν, όπως προβλέπει ο καταστατικός νόμος του Συλλόγου, με την ευθύνη του προηγουμένου Δ.Σ. του ΠΙΣ και όχι του Δ.Σ., το οποίο προέκυψε από τις λίαν αμφισβητούμενες εκλογές.