Παρά την πανδημία, η αύξηση εφημεριών ιατρικού προσωπικού για το 2021 είναι 0,05%

Το 2020 προβλέπονταν 220.915.142 € για αποζημίωση εφημεριών του συνόλου των ιατρών ΕΣΥ της χώρας.

Η αντίστοιχη φετινή εγγραφή κονδυλίου ανέρχεται σε 221.030.000 €

Αύξηση: 114.858 €- ποσοστιαία 0,05%

Μετά από αυτή την, όντως γενναία, αύξηση εφημεριών οι πολίτες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι πως η κυβέρνηση θωρακίζει το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας..
 
Ygeianet