Παραχωρούν σε ιδιωτικές εταιρείες την περίθαλψη

 

Χωρίς την ασφαλιστική δικλίδα της κατοχής του 51% των μετοχών από γιατρό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νανά Νταουντάκη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 5 Αυγούστου 2008

   

Ορθάνοιχτες πόρτες στις ιδιωτικές εταιρείες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη- και μάλιστα χωρίς την ασφαλιστική δικλίδα της κατοχής του 51% των μετοχών από γιατρό- ανοίγει το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Υγείας.

Το Προεδρικό Διάταγμα συζητείται σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας χωρίς προηγουμένως να έχει προηγηθεί συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι και αντιδρούν εντονότατα.

Στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται μεταξύ

ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Μέσα σε 2 μήνες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες είτε συνεδριάσει είτε όχι η αρμόδια επιτροπή της νομαρχίας

άλλων ότι:

1. Δικαίωμα άδειας λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών εκτός από φυσικά πρόσωπα (γιατροί, οδοντίατροι) και αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς, έχουν και εταιρείες με νομική μορφή, που στον σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών.

2. Οι πιο πάνω φορείς μπορούν να αναπτύσσουν υποκαταστήματα με την ίδια επωνυμία, διακριτικό τίτλο και σήμα.

3. ¶δεια λειτουργίας χορηγεί η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εντός 2 μηνών από την κατάθεση αίτησης του ενδιαφερόμενου και μετά από γνώμη επιτροπής, που επίσης ορίζεται στο Π.Δ. Αλλά μαζί με τη σύσταση της επιτροπής, το Π.Δ. προβλέπει και την έμμεση κατάργησή της καθώς, όπως αναφέρεται, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συνέλθει η επιτροπή στον προβλεπόμένο χρόνο (δύο μήνες) η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχίας μπορεί να χορηγήσει την άδεια χωρίς τη γνώμη της, αρκεί η εταιρεία να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι όλα είναι εντάξει.

Η επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει μέσα σε οκτώ μήνες με προβλεπόμενες συνέπειες αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί δεν ήταν σωστά.

Επίσης, όσοι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. χωρίς νόμιμη άδεια (αν και υποτίθεται ότι έχουν ήδη ελεγχθεί…) έχουν προθεσμία πέντε ετών για να προσαρμοστούν.

«Ανοίγει ο δρόμος για σούπερ μάρκετ υγείας»

ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΕΣ ήταν οι αντιδράσεις των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας μόλις διέρρευσε πληροφορία για την προώθηση του Π.Δ. και πριν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα. Όπως κατήγγειλαν:

1. Το Π.Δ. αβαντάρει σκανδαλωδώς τα εξωιατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα, με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) να αναδεικνύεται σε υπέρτατο «προστάτη» τους και σε εξολοθρευτή χιλιάδων μαχόμενων ελευθέρων επαγγελματιών γιατρών. 2. Τα κίνητρα, η μυστικότητα και το εσπευσμένο της ενέργειας αυτής του ΥΥΚΑ, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες ως προς τις ειλικρινείς προθέσεις του να διαφυλάξει το αγαθό της δημόσιας υγείας ώστε να μην καταστεί εμπορεύσιμο αγαθό και να προστατεύσει τον Έλληνα γιατρό και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

3. Με το συγκεκριμένο Π.Δ. ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρό για τα σούπερ μάρκετ της Υγείας, με συνακόλουθες την επιβάρυνση της τσέπης του Έλληνα πολίτη και τον επαγγελματικό αφανισμό του Έλληνα γιατρού.

Η απάντηση του υπουργείου Υγείας στην «ανοικτή επιστολή- διαμαρτυρία» των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων, Αθηνών κ. Σ. Ρηγάκη, Θεσσαλονίκης κ. Α. Νικολαΐδη, Πειραιώς κ. Β. Ανεμοδουρά και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής κ. Αθ. Κατσίκη, στις σοβαρές κατηγορίες για «ξεπούλημα της δημόσιας υγείας» στάθηκε κυρίως στα διαδικαστικά.

Ειδικά για την απάλειψη της πρόβλεψης περί της υποχρέωσης ο κάτοχος του 51% του μετοχικού κεφαλαίου κάθε εταιρείας Πρωτοβάθμιου Φορέα Υγείας να είναι γιατρός, η επιστολή αναφέρει ότι αυτή έγινε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία θεωρήθηκε ότι η διάταξη αυτή υπερέβαινε τη σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση. Για να τονίσει ότι «η κατοχή των μετοχών στις κεφαλαιουχικές εταιρείες στον χώρο της Υγείας και οι συναλλαγές για τη διακίνησή τους δεν έχουν καμία σχέση με το ιατρικό λειτούργημα, αλλά αποτελούν επιχειρηματικές πράξεις που εξυπηρετούν εμπορικούς και μόνο σκοπούς και συμφέροντα», ενώ «το υπουργείο Υγείας είναι ο εγγυητής της ασφαλούς και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας».

Η ανταπάντηση των γιατρών ήταν ακόμη πιο έντονη:

«Το υπουργείο Υγείας στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αποφεύγει να μπει στην ουσία των πραγμάτων και να αιτιολογήσει το απόλυτο ξεπούλημα της δημόσιας υγείας που επιχειρείται με το προωθούμενο Π.Δ. και αναλίσκεται σε δικαιολογίες και γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στα όσα έχουν λάβει χώρα».