Παραδόθηκε στις Συνομοσπονδίες η γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για τα ΒΑΕ (όλο το κείμενο)

Διαβιβάστηκε σήμερα στην ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ η γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του «καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» και καλεί τις συνομοσπονδίες σε συνάντηση για το θέμα στις 28 Ιανουαρίου 2022.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης:

ΒΑΕ