ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

p> 

           Δυνάμει της υπ’ αρθμ. 1569/ 23-02-2009 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, με θέμα τη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του ως άνω Γενικού Νοσοκομείου, ζητήθηκε η εφαρμογή του προγράμματος εφημεριών και η στελέχωση της Καρδιολογικής κλινικής με ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Γενικούς Ιατρούς.

           Η απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από το ιατρικό προσωπικό όσο και από τους ασθενείς, καθώς έχει εκδοθεί όλως παρανόμως και καταχρηστικώς, αφού από το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τον κλάδο- ειδικότητα δεν προβλέπεται πουθενά η στελέχωση της Καρδιολογικής κλινικής αλλά ούτε και κανενός άλλου κλάδου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. από Γενικούς Ιατρούς.

           Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3204/2003 και το Ν. 2071/1992 οι γενικοί ιατροί υποχρεούνται σε εφημερίες στα Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των Τμημάτων, Εργαστηρίων και Ειδικών Μονάδων αλλά πάντοτε σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

  Γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο περιοριστική και αναλυτική αναφορά και απαρίθμηση των ειδικοτήτων, που απαιτούνται για την στελέχωση μιας Καρδιολογικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό λόγω και της ιδιαίτερης σημασίας αλλά και σπουδαιότητας της θέσης αυτής, καθώς είναι ευνόητο ότι ένας γενικός ιατρός δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα ενός καρδιολόγου ούτε βέβαια και το αντίθετο, διαφορετικά και η πολιτεία δεν θα καθόριζε ξεχωριστά την εκπαίδευση και τους τίτλους αυτών των ειδικοτήτων.  

  Πέραν όλων των άλλων ο Διοικητής του ως άνω Γενικού Νοσοκομείου απειλεί και με πειθαρχικά μέτρα όσους ιατρούς δεν υπακούσουν-ακολουθήσουν τις παράνομες αυτές αποφάσεις του.

  Ενόψει των ανωτέρω και προτάσσοντας το συμφέρον ασθενών και ιατρικού προσωπικού…

             

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.     Υιοθετεί η Κυβέρνηση τέτοιες παράνομες ενέργειες και συμπεριφορές της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

2.     Με ποιους τρόπους θα προστατεύσει η πολιτεία το ιατρικό προσωπικό από αντίστοιχες παράνομες και παράλογες συμπεριφορές σαν αυτή του Διοικητή του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. 

3.     Θα καλυφθούν άμεσα τα κενά που υπάρχουν στο ιατρικό προσωπικό στο ως άνω Γενικό Νοσοκομείο.

Μ. ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Μ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Η. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ