Παρανομίες, αναξιοκρατία και κλίμα εκφοβισμού στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε ο βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος με βασικό θέμα τις παρανομίς που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το νοσοκομείο Χαλκίδας παράνομες αναθέσεις έργων, παράτυπες καθαιρέσεις υπηρεσιακών παραγόντων, αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού και παράτυπες τοποθετήσεις ημετέρων, που συνθέτουν ένα κλίμα παρανομίας, αναξιοκρατίας, αυταρχισμού και εντέλει εκφοβισμού του προσωπικού, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πολίτη. Φαίνεται ότι το στοίχημα της χρηστής διοίκησης έχει χαθεί με το καλημέρα για τη νέα αρχή του νοσοκομείου, η οποία προσπαθεί με ανορθόδοξους τρόπους να επιβάλλει σεβασμό στο πρόσωπο της.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά η παρανομία οικονομικής φύσεως που φαίνεται να άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, είναι η απʼ ευθείας ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Γ. Ν. Χαλκίδας και των διασυνδεμένων μονάδων του (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), ύψους περίπου 280.000 ευρώ για χρονικό διάστημα 7 μηνών, στην εταιρία η οποία ήδη εκτελούσε το έργο αυτό και είχε ήδη καλύψει και το χρόνο παράτασης της αρχικής σύμβασης. Παράταση η οποία επίσης ήταν παράνομη, αφού ενώ στην διακήρυξη του διαγωνισμού προβλεπόταν η δυνατότητα δίμηνης παράτασης, στη σύμβαση που υπογράφηκε με την εταιρία προβλέφθηκε δυνατότητα πεντάμηνης παράτασης η οποία έληγε στις 28-02-2014. Ο διοικητής του νοσοκομείου κάλεσε με έγγραφο του για διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας σύμβασης μόνο την εταιρία που ήδη εκτελούσε το έργο, παρά το γεγονός ότι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την αρ. 29/05-02-2014 απόφαση της ενέκρινε σχετικό αίτημα του νοσοκομείου για διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για υπηρεσίες καθαριότητας για τις ανάγκες του νοσοκομείου, δηλαδή συλλογή προσφορών με δημοσίευση διακήρυξης και συντμημένους χρόνους. Παράλληλα αντίθετα με την εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών και τη δυνατότητα που του έδινε η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προχώρησε σε διαδικασίες νέου τακτικού διαγωνισμού, ο οποίος εάν υπάρξουν ενστάσεις από διαγωνιζόμενους μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ο προηγούμενος διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας διενεργήθηκε στις 27-02-2013 και ματαιώθηκε στις 12-12-2013 χωρίς να αναζητηθούν ευθύνες για την καθυστέρηση δέκα μηνών. Τέλος η απόφαση για τη νέα σύμβαση με απʼ ευθείας ανάθεση, πάρθηκε από το Δ.Σ. του νοσοκομείου ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, χωρίς την παράθεση έγγραφων εισηγήσεων και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση των μελών του Δ.Σ., λόγοι για τους οποίους έχει ήδη κατατεθεί αναφορά διαμαρτυρίας από μέλος του Δ.Σ. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι η εταιρία καθαριότητας έχει προχωρήσει σε μειώσεις μισθών στους υπαλλήλους της, δεν έχει γίνει αντίστοιχη μείωση στο τίμημα που της καταβάλλεται από το νοσοκομείο, παρά την υπάρχουσα εντολή του υπουργείου περί τούτου, με αποτέλεσμα η εταιρία να εισπράττει αυξημένα κέρδη και να ζημιώνεται το νοσοκομείο.

Η διαφωνία – άποψη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών  με την προαναφερόμενη παράνομη διαδικασία φαίνεται, όπως ο ίδιος ο διοικητής παραδέχεται στο σχετικό έγγραφο του, ότι αποτέλεσε το λόγο καθαίρεσης του από τις θέσεις που κατείχε. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χαλκίδας παρακάμπτοντας όλες τις πειθαρχικές διατάξεις, τις διατάξεις για αναπλήρωση προϊσταμένων και τις διατάξεις περί μη δυνατότητας υποβιβασμού υπαλλήλων, καθαίρεσε από τη θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών, υπάλληλο ο οποίος είχε λάβει τη θέση αυτή μετά από εφαρμογή απόφασης Διοικητικού Εφετείου! Επίσης τον καθαίρεσε και από τη θέση προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, θέση την οποία είχε καταλάβει μετά από νόμιμες κρίσεις διευθυντών! Ο εν λόγω υπάλληλος κατέχει την 1η θέση στην κατάταξη μοριοδότησης των υπαλλήλων της 5ης ΥΠΕ, έχει κριθεί για βαθμό διευθυντή και έχει το βαθμό Α΄. Ο προαναφερόμενος έχει ήδη καταθέσει αναφορές στις επιβλέπουσες αρχές.

Ενώ στα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδας έχουν συσταθεί τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στο νοσοκομείο Χαλκίδας παρά το γεγονός ότι έχει γίνει δύο φορές σχετική εισήγηση από την υπηρεσία, ο διοικητής αρνείται να συστήσει Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Με αυτό τον τρόπο κάνει τοποθετήσεις κατά το δοκούν, χωρίς παράλληλα να ακολουθεί τις διατάξεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων ως όφειλε.

Μετά τη δημοσίευση του νέου οργανισμού του νοσοκομείου έκανε τοποθετήσεις επιλεκτικά, καταστρατηγώντας την ιεραρχία και το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Δεν έβγαλε απόφαση για την θέση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, διατηρώντας στη θέση νοσηλεύτρια που είχε τοποθετήσει ο προηγούμενος διοικητής, ενώ παράλληλα εξέδωσε αποφάσεις για προϊσταμένες τομέων νοσηλευτικής υπηρεσίας, τοποθετώντας νοσηλεύτριες οι οποίες κατείχαν, σύμφωνα με τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, περισσότερα προσόντα για τη θέση της προϊσταμένης διεύθυνσης από την τοποθετημένη στη θέση αυτή. Έχει γίνει σχετικό έγγραφο από τις θιγόμενες στη διοίκηση του νοσοκομείου και την Υ.Π.Ε. χωρίς να έχουν αποκατασταθεί.

Στη διοικητική υπηρεσία έκανε παράτυπα τοποθετήσεις και αλλαγές στις θέσεις των υπαλλήλων χωρίς να ζητήσει εισηγήσεις από τον προϊστάμενο. Στη νευραλγική θέση του προϊσταμένου οικονομικού τμήματος έχει τοποθετήσει ως αναπληρωτή, απόφοιτο ΤΕΙ, ενώ σύμφωνα με τον οργανισμό, τη θέση πρέπει να καταλάβει απόφοιτος πανεπιστημίου.

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι, ο διοικητής απουσιάζει πολλές μέρες την εβδομάδα από την εργασία του, συνθέτουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας ένα σκηνικό παρανομίας, αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και εκφοβισμού για το οποίο οφείλουν να παρέμβουν οι προϊστάμενες αρχές.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός
 
1.Έχουν διερευνήσει οι προϊστάμενες αρχές του Υπουργείου Υγείας τις καταγγελίες για παράνομη απʼ ευθείας ανάθεση σε εταιρία καθαριότητας ύψους περίπου 280.000 ευρώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας; Ποιό είναι το πόρισμα τους;

2.Προτίθεστε να δώσετε εντολή να παρέμβουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ώστε να ελέγξουν τις προαναφερόμενες παρανομίες και παρατυπίες οικονομικών και διοικητικών θεμάτων;

3. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να επαναφέρετε την αξιοκρατία και την τήρηση των διατάξεων του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων στο νοσοκομείο Χαλκίδας;

4. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών και Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, θέσεις τις οποίες κατείχε μετά από εφαρμογή απόφασης Διοικητικού Εφετείου και μετά από νόμιμη κρίση διευθυντών;

5. Προτίθεστε να αποδώσετε ευθύνες στους υπευθύνους για τις παρανομίες και αυτή την θλιβερή και απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας;

6. Αν συνεχίσει την ίδια τακτική ο Διοικητής του νοσοκομείου Χαλκίδας, προτίθεστε να τον κρατήσετε για πολύ ακόμα στη θέση του;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ