Παραοικονομία

Στα 40 δισ. ευρώ ετησίως υπολογίζεται η παραοικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Η άμεση συνέπεια της εκτεταμένης φοροδιαφυγής είναι η απώλεια εσόδων για το Κράτος. Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης. Το κράτος βασίζεται στην άντληση εσόδων από ομάδες με ανελαστικές φορολογικές επιλογές -κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. Από τα €84 δισ. εισοδημάτων που δήλωσαν για το φορολογικό έτος 2021 τα φυσικά πρόσωπα, τα €66 δισ. (78%) προήλθαν από μισθούς και συντάξεις και μόλις τα €4,3 δισ. (5%)  από επιχειρηματική δραστηριότητα!

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα και η απάντηση στην η ερώτηση που υποβάλλεται συχνά-πυκνά για την ανεύρεση πόρων προκειμένου να στηριχτεί η δημόσια υγεία.

Είναι προφανές πως όποιος πολιτικός φορέας συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του μέτρα για την πάταξη της παραοικονομίας θα δεχτεί ανηλεή επίθεση όχι μόνον από τους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου που παραοικονομούν, αλλά και από τους αποκαλούμενους μικρομεσαίους που σε ποσοστό 80% υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις κάτω των 10.000€, σύμφωνα με την έκθεση της Eurobank.