Παράταση 3 μηνών για το «πόθεν έσχες»

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Παράταση μέχρι τον Οκτωβριο θα έχουν από φέτος εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι για να υποβάλουν τη δήλωση Πόθεν Έσχες.

Με διάταξη νόμου που ψηφίστηκε στην Βουλή, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες δεν θα λήγει πια στις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου, αλλά συνδέεται με το τέλος προθεσμίας προς υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι άλλαξαν οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων, ενώ πέρυσι (αλλά και φέτος) έφτασαν να ξεπερνούν και την 30η Ιουνίου. Ωστόσο μαζί με την δήλωση Ποθεν Έσχες πρέπει οι υπόχρεοι να συνυποβάλλουν και αντίγραφο των δηλώσεων Ε1 και Ε9. 

Μόνιμη λύση στο πρόβλημα δίνει έτσι η διάταξη που ψηφίστηκε και προβλέπει ότι «οι δηλώσεις κατατίθεται το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για φέτος οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα υποβληθούν έως τέλη Οκτωβρίου (εφόσον οι δηλώσεις Ε1 παραταθούν μέχρι 15 ή 20 Ιουλίου) ενώ από το 2015 και κάθε χρόνο θα υποβάλλονται έως τέλος Σεπτεμβρίου.