Παράταση χρόνο υποβολής προτάσεων για την διαβούλευση επί του σχεδίου εγκυκλίου « Πλαίσιο αρχών εγκυκλίου για Συνέδρια κ.ά.»

p>Παράταση

Παράταση χρόνο υποβολής προτάσεων για την διαβούλευση επί του σχεδίου εγκυκλίου « Πλαίσιο αρχών εγκυκλίου για Συνέδρια κ.ά.»

Μετά από αιτήματα ενδιαφερομένων παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προτάσεων για τη δημόσια διαβούλευση στο ανωτέρω θέμα επί του σχεδίου εγκυκλίου για το «Πλαίσιο αρχών εγκυκλίου για Συνέδρια κ.ά.» μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να αποστείλουν όσοι άλλοι ενδιαφέρονται ακόμη να υποβάλουν προτάσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ