Παράταση έως την 31 η Οκτωβρίου 2021 της θητείας των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στα Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας