Παράταση στην εφαρμογή του νέου ωραρίου

Νέα, εξάμηνη παράταση δίνει το υπουργείο Υγείας στην εφαρμογή του νέου ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Ναυτιλίας παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2008 (έληγε στις 31
Δεκεμβρίου 2007) η ισχύς δύο Προεδρικών Διαταγμάτων του 1999 και του
2005. 

Τα συγκεκριμένα νομοθετήματα προέβλεπαν συγκεκριμένα, μειωμένα όρια
εβδομαδιαίας εργασίας για τους ειδικευμένους, τους ειδικευόμενους
γιατρούς και το προσωπικό του ΕΣΥ. Με τη χθεσινή τροπολογία δίνεται η
δυνατότητα περαιτέρω παράτασης εφαρμογής του νέου ωραρίου μέχρι το
τέλος του έτους.

Η Ελλάδα όφειλε να προσαρμόσει το ωράριο των νοσοκομειακών από την
αρχή του 2007. Οι κοινοτικές Οδηγίες ορίζουν εβδομαδιαίο ωράριο 48 ωρών
για τους ειδικευμένους γιατρούς και 58 ωρών για τους ειδικευόμενους.
Αναφέρουν, επίσης, ότι οι ειδικοί γιατροί δεν μπορούν να εφημερεύουν
περισσότερες από δύο φορές τον μήνα και οι ειδικευόμενοι τέσσερις.