Παράταση στο «Πόθεν Εσχες»…

class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής «πόθεν έσχες» μέχρι 31.12.2015 κατέθεσε η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς ανάλογη παράταση είχε δοθεί και για την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων. 

Επίσης σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται να παρασχεθεί χρόνος για την έκδοση ΚΥΑ (οικονομικών και δικαιοσύνης) προκειμένου να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως το τέλος του έτους 2015 το έργο «υπηρεσίες για την ηλεκτρονική υποβολή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έχει παραληφθεί περατωμένο από τον κύριο του έργου, αλλά η ένταξή του σε παραγωγική λειτουργία δεν είναι δυνατή πριν την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ»…