Παρατείνεται η προσθεσμία κατάθεσης των πιστοποιητικών εξέτασης μαθητών 1ης Δημοτικού

p>Παρατείνεται η προσθεσμία κατάθεσης πιστοποιητικών εξέτασης των μαθητών της 1ης Δημοτικού. Έτσι, τα πιστοποιητικά οφθαλμολογικής και καρδιολογικής εξέτασης που απαιτούνται για την εγγραφή μαθητών στην 1η τάξη του Δημοτικού σχολείου τα οποία έπρεπε να κατατεθούν εντός του Ιουνίου μπορούν να κατατεθούν στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2009.

 

Η παράταση δίδεται με έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας κ. Α. Λυκουρέντζου που εκδόθηκε στις 4 Ιουνίου 2009, φέρει αριθμό Πρωτοκόλλου Φ6/261/65418/Γ1 και απευθύνεται προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών.

Δυστυχώς η καθυστερημένη ενημέρωση των γονέων για την εν λόγω παράταση προκαλεί καθημερινά αδικαιολόγητο συνωστισμό γονέων και παιδιών στα Νοσοκομεία της χώρας.

ΔΒ