Παρατείνεται η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των ανεμβολίαστων υγειονομικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας (κλικ εδώ) που κατατέθηκε σήμερα το απόγευμα στη Βουλή και αφορά στην κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος που αφορά την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης παρατείνεται η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των ανεμβολίαστων υγειονομικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παραγρ 2 του νομοσχεδίου και η διατύπωση είναι η εξής:

“2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί επαναξιολόγησης της
υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, παρατείνεται έως την 31η.12.2022″

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου μέχρι 30 Ιουνίου, παρατείνονται μεταξύ άλλων:

η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων

η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19

η ένταξη ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19

η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)

η ισχύς περί των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Η ισχύς του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,

η ισχύς της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται έως τις 30.6.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών για το χρονικό διάστημα από 1.4.2022 έως 30.6.2022 σε ποσό 2.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Η διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

Η πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

Η αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Μέχρι τις 31 Μαίου παρατείνονται:

η ισχύς της ρύθμισης για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

η ισχύς περί της αποζημίωσης των ενεργών εφημεριών που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών

Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον εμβολιασμούς.