Παρουσίαση πεπραγμένων 1ης ΥΠΕ στην Επιτροπή Κοιν. Υποθέσεων της Βουλής (Ppt)

Παρουσίαση πεπραγμένων 1ης ΥΠΕ στην Επιτροπή Κοιν. Υποθέσεων της Βουλής.

Κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε το βίντεο από το αρχείο οπτικοακουστικών μέσων της Βουλής κάντε κλικ εδώ