ΠΑΣΟΚ – ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 29 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

p>ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

   

    Η προκλητική απραξία που η Ν.Δ. επέλεξε όλα τα τελευταία χρόνια αντί πολιτικής στον τομέα της ψυχικής υγείας οδηγεί ουσιαστικά στην ακύρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, για την οποία στο παρελθόν κατατέθηκαν συστηματικές και αξιόλογες προσπάθειες από το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό του χώρου, στηρίχθηκαν ελπίδες από τους πάσχοντες, τις οικογένειές τους, και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εξασφαλίσθηκαν σημαντικότατοι πόροι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μέσω κυρίως του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ψυχαργώς», δεκαετούς διάρκειας. Η κυβερνητική αδιαφορία μάλιστα έχει οδηγήσει όχι μόνο την ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε κενό γράμμα αλλά διαμορφώνει με προϊούσα ταχύτητα περιβάλλον ευρύτερης οπισθοδρόμησης και απώλειας ακόμη και στοιχειωδών κεκτημένων στην ψυχική υγεία

   

    Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» και η β΄φάση αυτού, η οποία θεωρητικά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορούσε στην ανάπτυξη δομών και υποδομών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα , κατά τη δεκαετία 2001-2010, με στόχο να εξασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ευρωπαϊκού επιπέδου και η ανάπτυξη δομών και υποδομών με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ.(Ετήσια έκθεση 2001) και της Ε.Ε.(Πράσινη Βίβλος).

    Στο σχεδιασμό του προγράμματος είχε δοθεί έμφαση αφενός στην αποϊδρυματοποίηση , την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη 3.500 ασθενών με μακρά παραμονή στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας και αφετέρου στην πρωτοβάθμια φροντίδα, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και τη νοσοκομειακή περίθαλψη στο πλάισιο του Γενικού Νοσοκομείου, πλαίσιο της τομεοποίησης σε όλους τους νομούς της χώρας.

   

    Το 2004, όταν η Ν.Δ. ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, παρέλαβε 324 νέες εξωνοσοκομειακές δομές ψυχικής υγείας και το πρόγραμμα «Ψυχαργώς» εν εξελίξει με το 71% των δράσεων και των έργων του σε ένταξη, το 52% σε συμβασιοποίηση και το 12% σε απορρόφηση, όπως και δρομολογημένες συνθήκες για το κλείσιμο όλων των εν λειτουργία ψυχιατρείων, με εξαίρεση του Ψ.Ν.Α., του Δρομοκαϊτείου και του Ψ.Ν. Θες/κης, με μακροπρόθεσμο σχέδιο κατάργησης (2015).

    Από τότε και μέχρι σήμερα (περισσότερο από μία τριετία), η κατάσταση είναι άκρως απογοητευτική:

    Α. Υπάρχουν δραματικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των μονάδων, ιδιαίτερα όσων είχαν σχεδιαστεί να αναπτυχθούν από τα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και σήμερα έχει τεθεί σε λειτουργία μόλις το 43,4% των τελικών εγκεκριμένων δομών.

    Β. Με την ολοκλήρωση του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης εκτιμάται ότι θα απωλεσθούν πόροι της τάξεως των 70/80 εκατομμυρίων ευρώ, από τα 100 εκατομμύρια που είχαν εξασφαλισθεί, ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στην απορρόφηση των κονδυλίων.

    Γ. Αν και υπάρχει ρητή δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που δημιουργούνται από Κονοτικούς και από εθνικούς πόρους, καταγράφονται δραματικές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος «Ψυχαργώς» τόσο του δημοσίου τομέα, όσο και των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικών φορέων που λειτουργούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα τα έτη 2005,2006 και 2007 η υποχρηματοδότηση καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των μονάδων που έχουν δημιουργηθεί και αβέβαιο το μέλλον των ασθενών και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές.

    Δ. Ενώ τα 4 από τα 5 μεγάλα ψυχιατρικά άσυλα έχουν κλείσει τα τμήματα χρονίων ασθενών, σύμφωνα με τη Β΄φάση του Προγράμματος «Ψυχαργώς», εντούτοις το Υπουργείο δεν προχωρά στην πλήρη κατάργηση των Οργανισμών των Ψυχιατρείων. Η υπαναχώρηση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους επαναλειτουργίας μεγάλων ψυχιατρείων και οπισθοδρόμησης της συνολικής προσπάθειας ετών για την αλλαγή του ασυλικού μοντέλου ψυχιατρικής φροντίδας.

    Ε. Η σημερινή απορρύθμιση του συστήματος εφημεριών στα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων με δραματική αύξηση μεγαλύτερη του 65% των εισαγωγών με εισαγγελική εντολή των νέων περιστατικών, η δημιουργία νέων χρονίων ασθενών, η συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, όσο και κατά την διαδικασία τήρησης της ισχύουσας ψυχιατρικής νομοθεσίας στην εκτέλεση των αναγκαστικών νοσηλειών , η σοβαρή έλλειψη κοινοτικών δομών ψυχιατρικής φροντίδας, δημιουργεί μια εικόνα πρωτοφανούς οπισθοδρόμησης για μια χώρα που ανήκει στην Ε.Ε. και είχε κατά το παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο θετικότατων αξιολογήσεων από ξένους εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. και του Π.Ο.Υ.

   

    Απέναντι σ΄αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας «νίπτουν τας χείρας τους» , μεταθέτουν τις ευθύνες τους για τις σοβαρές απώλειες πόρων και δυνατοτήτων και εξαπολύουν κατηγορίες κατά πάντων, πλήν της δικής τους ολιγωρίας και ανεπάρκειας.

    Με βάση όλα τα παραπάνω

   

    ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

   

    – Για το ότι με τα πεπραγμένα του οδηγεί σε κλείσιμο 377 μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δημιουργώντας συνθήκες για επανεγκλεισμό αύριο σε άσυλα των χρόνια πασχόντων και καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας για τους εργαζόμενους του χώρου.

    – Γιατί δεν ολοκλήρωσε τα τμήματα Ψυχικής Υγείας στα Γενικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

    – Γιατί δεν προχώρησε στη δημιουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας, νοσοκομείων ημέρας και μετανοσοκομειακών ξενώνων, σε εφαρμογή της Β΄φάσης του Προγράμματος «Ψυχαργώς»

    – Γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν οι πολλαπλώς εξαγγελθείσες προσλήψεις προσωπικού, στον τομέα της ψυχικής υγείας

    – Γιατί οδηγεί την ψυχική υγεία σε σοβαρότατη απώλεια εξασφαλισμένων ευρωπαϊκών πόρων εξ΄αιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας στην υλοποίηση προγραμματισμένων δομών και δράσεων

    – Γιατί δεν επαναδιατυπώνεται ένα συνολικό νέο εθνικό σχέδιο ψυχικής υγείας με την αναγκαία αναθεώρηση του προγράμματος «Ψυχαργώς» με τις απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες.

   

    ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

   

    Δαμανάκη Μαρία

    Βέρρας Μιλτιάδης

    Γείτονας Κωνσταντίνος

    Γρηγοράκος Λεωνίδας

    Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

    Δριβελέγκας Ιωάννης

    Ευθυμίου Πέτρος

    Καρανίκας Ηλίας

    Καρτάλης Κωνσταντίνος

    Καρχιμάκης Μιχάλης

    Κατρίνης Μιχάλης

    Κουτσούκος Ιωάννης

    Λαμπίρης Ηλίας

    Λιντζέρης Δημήτρης

    Μαντατζί Τσέτιν

    Μερεντίτη Αθανασία

    Νασιώκας Έκτορας

    Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη

    Ραγκούσης Ιωάννης

    Ράπτη Συλβάνα

    Σακοράφα Σοφία

    Σαχινίδης Φίλιππος

    Σκουλάκης Εμμανουήλ

    Σκουλάς Ιωάννης

    Τιμοσίδης Μιχάλης

    Τσιόκας Θεοχάρης

    Χάϊδος Χρήστος

    Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή

    Παπουτσής Χρήστος