ΠΑΣΟΚ Ερώτηση Γ Σκουλά με θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΠ

p>

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΠ

Σοβαρά προβλήματα στα Ελληνικά νοσοκομεία
δημιουργούν οι εφημερίες. Και αυτό γιατί η υποχρηματοδότηση στο χώρο
της Υγείας δεν αφήνει περιθώρια για πληρωμές των ιατρών, με αποτέλεσμα
να οφείλονται στους Έλληνες ιατρούς δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ. Όπως
εκτιμάει η ΟΕΝΤΕ αυτή την στιγμή πρέπει να χορηγηθούν έκτακτα 12 – 15
εκατομμύρια ευρώ στα νοσοκομεία προκειμένου να αποφευχθούν περικοπές
στα προγράμματα των εφημεριών. Μόνο στα δυο νοσοκομεία του Ν. Ηρακλείου
οφείλονται συνολικά 700.000 (400.000 για το Βενιζέλειο και 300.000 για
το ΠΑΓΝΗ) ευρώ για πληρωμές των εφημεριών των ιατρών. Επιπρόσθετα
προβλήματα δημιουργούνται και από το νέο ωράριο των ιατρών που έχει ως
αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις εφημερίες καθώς και από
την λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) συνέχεια επί
24ωρου βάσεως.

Κατόπιν Τούτων

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός

1. Τι θα γίνει με τις οφειλόμενες εφημερίες στους ιατρούς και πότε πρόκειται να αποπληρωθούν.

2. Ποια είναι η θέση του αρμόδιου Υπουργείου για το
νέο ωράριο των ιατρών από την στιγμή που η Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθιστά
σαφές ότι οι ειδικευμένοι ιατροί δεν πρέπει να εργάζονται παραπάνω από
48 ώρες και οι ειδικευόμενοι παραπάνω από 58 ώρες.

3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει για τα
ΤΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 24ωρη λειτουργία τους απαιτεί επιπλέον
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την στιγμή που οι μέχρι σήμερα
ελλείψεις είναι τεράστιες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.10.2007

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΣΚΟΥΛΑΣ