ΠΑΣΟΚ / Γ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ψυχική νόσο και την εξάλειψη των διακρίσεων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων γύρω από αυτήν. Στη σημερινή εποχή της συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας των ανθρώπων, η ψυχική νόσος δεν μπορεί πια να αποτελεί στίγμα.

Προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας, η πρόσβασή τους σε δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική συμμετοχή. Δυστυχώς, σήμερα, διαπιστώνουμε τραγικές ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό, ελάχιστα κέντρα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ξενώνες και οικοτροφεία, αναλογικά πάντα με τον αριθμό των ψυχικά ασθενών.

Ο εκσυχρονισμός των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας ξεκίνησε στη χώρα μας με την ψήφιση του νόμου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν.1397/83) σε συνδυασμό με τη λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Σήμερα, απαιτείται μακρόπνοος σχεδιασμός νέων πολιτικών για αξιοπρεπή περίθαλψη και αποτελεσματική θεραπεία των ψυχικά ασθενών, ενώ στόχος της πολιτείας πρέπει να είναι και η ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αντιστέκεται στο περιβάλλον οπισθοδρόμησης και της απώλειας κεκτημένων, που έχει δημιουργήσει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ. Θα υπερασπιστεί και θα εξελίξει τα έργα των ημερών του, σύμφωνα με τις ανάγκες του σήμερα, με τη δημιουργία νέων κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την παροχή καθολικών και ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα αλλαγής κρατάμε πάντα τον κοινωνικό διάλογο ανοιχτό, με τον τομέα της ψυχικής υγείας να τίθεται στην κορυφή της στρατηγικής μας πολιτικής.