ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για να ρυθμιστούν τα χρέη των νοικοκυριών

Το μεγαλύτερο ποσοστό (6,9%) καθυστερούμενων καταναλωτικών δανείων εμφανίζει η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες τις ευρωζώνης, ενώ τα χρέη των νοικοκυριών προς τις τράπεζες την τελευταία πενταετία έχουν τριπλασιαστεί.

Αυτά υπογράμμισε, μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα οικονομίας, Λούκα Κατσέλη παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου «ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως τόνισε, τα χρέη των νοικοκυριών είχαν ξεπεράσει τα 117 δισ. ευρώ στο τέλος του 2008 από 40,19 δισ. ευρώ στα τέλη του 2003.

Ειδικότερα η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ προβλέπει:

Ρυθμίσεις χρεών για τους καταναλωτές που αποδεδειγμένα έχουν αδυναμία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οφειλέτες θα μπορούν πληρώνοντας το 10% της συνολικής οφειλής να απαλλαγούν από το χρέος τους σε διάστημα 3-5 ετών.

Το ποσό που θα καταβάλει ο ενδιαφερόμενος κάθε μήνα στην τράπεζα θα καθορίζεται από Δικαστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί στη ρύθμιση είναι να μην έχει περιουσιακά στοιχεία και να μην επαρκούν τα τρέχοντα εισοδήματα για την κάλυψη των δόσεων. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του δεν απαλλάσσεται από τα χρέη.

Στην περίπτωση τώρα που τα εισοδήματα του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότερων ή και μηδενικών καταβολών. Βέβαια, το δικαστήριο θα επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.

Η κύρια κατοικία του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προστατεύεται. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 20%.

Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει σε διάστημα 20ετίας, με περίοδο χάριτος και σε ευνοϊκούς όρους, ποσό οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Βλάχος, υπογράμμισε πως το υπουργείο δίνει καθημερινά μάχη για την εξυγίανση της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Τέλος, η κ. Κατσέλη ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται και νέα πρόταση για την «Τειρεσίας», καθώς στις «μαύρες λίστες» της είναι εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές. Υπογράμμισε ακόμα πως τα τελευταία χρόνια η ακρίβεια και οι αυξημένες δαπάνες για Υγεία, Παιδεία έχουν «ροκανίσει» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, τα οποία καταφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό για να καλύψουν πάγιες ανάγκες τους.