ΠΑΣΟΚ: Το κονδύλιο των εφημεριών του Α’ 4μήνου του 2009 είναι διαθέσιμο μόνο κατά 45% – Ανάγκη αποδέσμευσης των απαραίτητων κονδυλίων από το Υπ. Οικονομίας

p>ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς:

1) Οικονομίας & Οικονομικών 2) Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης

 

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Από το ΔΥ5α/οικ 54210/27-4-07 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Υπουργείου Υγείας το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Ριζάς και το οποίο αποστάλθηκε προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκύπτει πως από τα κονδύλια που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών (και τα οποία αφορούν μόνο το πρώτο τετράμηνο του έτους), έχει σταλεί μόνο το 45% (!!!) των ποσών που αναλογούν ανά νοσοκομείο και ζητείται η πλήρη αποδέσμευση των κονδυλίων των εφημεριών για το για το εγκεκριμένο ποσόν των 117.115.911 ευρώ.

 

Ειδικότερα στο έγγραφο του ΥΥΚΑ τονίζεται πως «με την αριθ. 2/22416/0029/3-4-09 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών το ποσοστό διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 0562 (δηλ. οι εφημερίες) των περιφερειών ανέρχεται στο 45%, το οποίο δεν επαρκεί για την καταβολή των προαναφερθέντων εφημεριών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αύξηση του ποσοστού διάθεσης στο 100% για το συγκεκριμένο ποσόν των 117.115.911 ευρώ»

 

Με δεδομένο ότι:

·         οι γιατροί σε πολλά Νοσοκομεία και Κ.Υ.  όλης της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει επισχέσεις εργασίας ενώ ανάλογες αποφάσεις λαμβάνουν καθημερινά και οι υπόλοιπες ενώσεις γιατρών που δεν είχαν έως σήμερα ξεκινήσει επίσχεση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων του ΕΣΥ

·         η αποζημίωση για τις εφημερίες αποτελεί βασικό κομμάτι των αποδοχών των γιατρών και ιδιαίτερα των νέων και η μη έγκαιρη καταβολή τους προκαλεί σοβαρή αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της καθημερινής τους διαβίωσης.

·         οι γιατροί  καταγγέλλουν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση των διατάξεων του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά τις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, την εξέλιξη των γιατρών, την κατάργηση του πλαφόν και τις αυξήσεις στους μισθούς.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

1.     Θα προχωρήσει άμεσα το Υπ. Οικονομίας στην αύξηση του ποσοστού διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 0562 στο 100% για το συγκεκριμένο ποσόν των 117.115.911 ευρώ για την καταβολή των εφημεριών των γιατρών;

2.     Γιατί παρατηρείται από το Υπ. Υγείας αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση των διατάξεων του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και αφορά τις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, την εξέλιξη των γιατρών, την κατάργηση του πλαφόν και τις αυξήσεις στους μισθούς; Σε τι ενέργειες θα προβεί το ΥΥΚΑ για την ταχύτερη προώθηση αυτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μ. Σκουλάκης

 

Ρ. Ζήση