ΠΑΣΟΚ:Επέλεξαν Δ/ντη στο Ωνάσειο, που ελέγχεται από την Αμερικανική Γερουσία ότι φέρεται να εμπλέκεται σε ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που καθορίζει τις σχέσεις Ιατρών και Εταιρειών Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού.

p>ΕΡΩΤΗΣΗ

    ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

   

    Για τον κ. Υπουργό Υγείας

  

   

    Κύριε Υπουργέ,

    Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 8-3-09, City Press 9-3-09, City Press 16-2-09, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8-3-09, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-3-09) στοιχεία σχετικά με την επιλογή από το Δ.Σ. του Ωνάσειου, του Διευθυντή του Α’ Καρδιολογικού Τμήματος (οιωνεί κλινικής) και τα προσόντα του επιλεγέντος.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά τα οποία δημοσιεύθηκαν προ της επιλογής του υπόψη Διευθυντή, στις ΗΠΑ υπάρχει η Ομάδα/ εταιρεία CRF επεμβατικών καρδιολόγων, η οποία διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις (προώθηση προϊόντων-συμμετοχή σε μερίσματα) με εταιρείες αναλωσίμου αιμοδυναμικού υλικού (στεντς, καθετήρες κλπ). Ο επικεφαλής της ομάδας CRF κ. Leon αποβλήθηκε το 2007 για δύο χρόνια από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, με απόφαση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

    Από τις 16-10-2008 το σύνολο των 21 γιατρών της ομάδας CRF μεταξύ των οποίων είναι και ο επιλεγείς Δ/ντης – ελέγχεται από την Αμερικανική Γερουσία για ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας που καθορίζει τις σχέσεις γιατρών και εταιρειών αναλώσιμου ιατρικού υλικού.

    Επειδή όπως ασφαλώς γνωρίζετε, τα κυκλώματα εμπορίας αιμοδυναμικού υλικού λυμαίνονται το Δημόσιο, τα Νοσοκομεία- με πρώτο και «καλύτερο πελάτη» το Ωνάσειο – (Δημοσίευμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 8-3-09 και 15-3-09), η επιλογή του νέου Διευθυντή του Α΄Τμήματος δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες ότι μόνο αξιοκρατική και τυχαία δεν υπήρξε.

   

    Κύριε Υπουργέ,

    Το Ωνάσειο είναι Κρατικό Νοσοκομείο, η Διοίκηση του Δ.Σ. διορίζεται από σας και επιχορηγείται γενναιόδωρα από το Κράτος και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2889/2001, άρθρο 11, παρ.11, όπως και του Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» της Θεσσαλονίκης, ως Ν.Π.Ι.Δ. Το 95% των ασθενών του είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, του ΟΓΑ, του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, το 2,2% είναι ιδιώτες και καλύπτουν την νοσηλεία τους με ίδιες δαπάνες, και το 0,4% είναι άποροι. Επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του

   

    Ερωτάσθε:

   

    – Σε τι αντικείμενα αφορούν οι ιδιαίτερες επιστημονικές δραστηριότητες του επιλεγέντος. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα στοιχεία στη Βουλή.

    – Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της εν λόγω ομάδας CRF;

    – Δεδομένου ότι ο ομάδα CRF ασχολείται και ελέγχεται προς τούτο από την Αμερικανική Γερουσία – για την προώθηση αναλώσιμου ιατρικού υλικού αφενός, και αφετέρου ο επιλεγείς ως Δ/ντης από τη θέση του θα έχει καθοριστικό λόγο στη διαχείριση και επιλογή της εταιρείας παραγωγής του αναλώσιμου και πολυσήμαντου αυτού υλικού, πως θα διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποφάσεών του, οι οποίες πιθανότατα θα επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό του Ωνασείου; Ενδεικτικά, με βάση το πόρισμα των επιθεωρητών Υγείας, γιατρός του ΩΚΚ, στο διάστημα 2004-2007 ανάλωσε υλικό αξίας 12 εκ. ευρώ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-3-09)

    – Σε τι ενέργειες προβήκατε προς την Αμερικανική Γερουσία προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγείς δεν εμπλέκεται σε έκνομες ενέργειες, δεδομένου ότι η επιλογή του συγκεκριμένου διευθυντή έγινε μετά τα δημοσιεύματα στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο και τα οποία δημοσιεύματα ασφαλώς ήταν σε γνώση σας;

   

    Να κατατεθεί στη Βουλή η σχετική αλληλογραφία μεταξύ Ωνασείου και Αμερικανικής Γερουσίας.

   

    Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

   

    Μιχάλης Καρχιμάκης

    Μανώλης Σκουλάκης

    Λεωνίδας Γρηγοράκος

    Ηλίας Λαμπίρης

    Γρηγόρης Νιώτης

    Μάρκος Μπόλαρης

    Γιάννης Δριβελέγκας

    Γιώργος Πεταλωτής

    Χρήστος Αηδόνης

    Δημήτρης Τσιρώνης

    Χρύσα Αράπογλου