ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου δεν εξασφαλίζεται με «επιστρατεύσεις», απειλές και διοικητικά μέτρα

p style=”text-align: justify; line-height: 17pt; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-line-height-rule: exactly”>Μετά την απόφαση των ειδικευομένων να συνεχίσουν την επίσχεση εργασίας και την αποχή τους τόσο από το τακτικό ωράριο όσο και από τις εφημερίες και την απόφαση του Διοικητή να προχωρήσει αυτή τη φορά σε «επιστράτευση» των ειδικευομένων και επίδοση με δικαστικό επιμελητή εντολών εφημέρευσης σε αυτούς απειλώντας τους μάλιστα με προσφυγή της διοίκησης σε «κάθε νόμιμο μέτρο», κατά το πρότυπο των ημερήσιων εντολών εφημέρευσης προς τους ειδικούς που εφαρμόζεται από 10 ημέρου, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

          Η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου δεν εξασφαλίζεται με «επιστρατεύσεις», απειλές και διοικητικά μέτρα και μάλιστα εναντίον αυτών που υπερβάλλουν εαυτούς γιά να κρατήσουν το νοσοκομείο ανοιχτό και να μην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  ε π ί  6  μ ή ν ε ς  α π λ ή ρ ω τ ο ι.

          Το δημόσιο συμφέρον δεν υπηρετείται όταν εξαναγκάζονται οι οικονομικά και ψυχικά εξαθλιωμένοι και καταπονημένοι γιατροί σε παράνομη απλήρωτη εργασία.

          Τα διλήμματα περί δημοσίου συμφέροντος, ασφάλειας των ασθενών και ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου, θα πρέπει να τίθενται σε αυτούς που τα δημιούργησαν και είναι οι μοναδικοί που έχουν τη δυνατότητα άμεσης επίλυσής τους. Γιά την διάλυση του ΕΣΥ που συστηματικά μεθοδεύεται από την κυβέρνηση κατ’ επιταγή των …«εταίρων» μας, ουδεμία ευθύνη έχουν οι γιατροί και οι ασθενείς, οι οποίοι είναι τα θύματα.

          Οσο αφορά στην υποτιθέμενη επίλυση του προβλήματος που υπόσχεται ο Διοικητής, σύμφωνα με τις προφορικές διαβεβαιώσεις που έλαβε, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μας υποχρεώνουν να διατηρήσουμε σοβαρότατες επιφυλάξεις γιά την αξιοπιστία και  την ειλικρίνεια αυτών που τις έδωσαν. Χαρακτηριστική είναι η από 17/7 εντολή του Υπουργού Υγείας προς τους Διοικητές των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων, στην οποία 1) δεν αναγνωρίζεται ως πρόβλημα η μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου αλλά μόνο αυτή των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου και 2) εμμένει στον αυθαίρετο και με καθαρά λογιστικά κριτήρια καθορισθέντα προϋπολογισμό από τον αλήστου μνήμης προκάτοχό του και εντέλλονται οι διοικητές και οι …οικονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων να προσαρμόσουν σε αυτόν τα προγράμματα εφημεριών από τον Ιούλιο και μετά. Ούτε λόγος δεν γίνεται γιά τις ανάγκες των νοσοκομείων, γιά τις ιδιαιτερότητες των επαρχιακών νοσοκομείων γιά την ασφάλεια των πολιτών που απευθύνονται σε αυτά. Μοναδικό κριτήριο τα κονδύλια που θα εξοικονομήσουν, καμμιά αναφορά στις ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς τα προγράμματα εφημεριών από τον Αύγουστο θα συντάσσονται όχι από τους Διευθυντές των κλινικών και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων αλλά από τις οικονομικές υπηρεσίες!!!

          Η στήριξή μας στον αγώνα των ειδικευομένων είναι αυτονόητη. Οι γιατροί του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του Νομού μας θα συνεχίσουν τον αγώνα με κάθε νόμιμο μέσο γιά την αξιοπρέπειά τους και τη στήριξη και αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας σε πείσμα των δεινών που απεργάζονται οι υπονομευτές και επίδοξοι καταστροφείς του. Στον αγώνα αυτό καλούμε τους πολίτες της Ροδόπης σε συστράτευση. Τα σχέδια γιά διάλυση του ΕΣΥ δεν θα περάσουν.

Κομοτηνή 26/7/2012