Πέρασε η συνταγογράφηση των υποκαταστάτων

Βενιζέλος Β.

Διευκρινήσεις σχετικά με το καθεστώς εφαρμογής του ώριμου και αναγκαίου μέτρου της συνταγογράφησης των υποκαταστάτων στη θεραπεία των χρηστών ναρκωτικών έδωσε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάρ. Σαλμάς, στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μάρ. Σαλμάς, “ο ΟΚΑΝΑ, στη βάση ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων εκπαίδευσης, θα επεξεργασθεί και θα καταρτίσει εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους ιατρούς του προγράμματος, το οποίο θα εγκρίνει το υπουργείο Υγείας. Δεύτερο μέλημα είναι η εξασφάλιση, κατά το δυνατόν, ότι η χορηγούμενη υποκατάστατη ουσία δεν θα εκτραπεί στην παράνομη αγορά. Ως τέτοια ουσία επελέγη ένα ειδικό σκεύασμα βουπρενορφίνης/ναλοξόνης που έχει αποδειχθεί ότι έχει μικρή έως αμελητέα εμπορευσιμότητα στην παράνομη αγορά.

Επί πλέον, όλες οι χορηγούμενες δόσεις θα ελέγχονται από τον ΟΚΑΝΑ μέσω της διασύνδεσης των ιατρών δια του Διαδικτύου με ειδική βάση δεδομένων του ΟΚΑΝΑ. Τρίτο μέλημα είναι η εφαρμογή συστήματος ελέγχου από τον ιατρό της παράλληλης χρήσης ουσιών στα σωματικά υγρά του ασθενούς. Αυτό θα διευκολύνει τον ιατρό στον καθορισμό ασφαλούς δόσεως του υποκαταστάτου. Η χορήγηση του υποκαταστάτου θα γίνεται από το ΕΣΥ (φαρμακεία νοσοκομείων, Κέντρα Υγείας) ή από φαρμακεία που θα θελήσουν να συνεργασθούν. Ο ασθενής που θα εντάσσεται στο πρόγραμμα θα συνεχίσει να έχει τις υπηρεσίες του προγράμματος υποκατάστασης απολύτως δωρεάν.

Ο ασθενής εντάσσεται στο πρόγραμμα μόνο αφού έχει σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον ένα εξάμηνο σε μονάδα του προγράμματος υποκατάστασης. Οι γιατροί του ΠΕΔΠΟ δεν θα παίρνουν κατΆ ευθείαν ασθενείς από τον δρόμο. Κάθε ιατρός του προγράμματος θα έχει 20 – 30 ασθενείς τους οποίους θα κατανέμει έτσι ώστε να βλέπει 2 – 3 ασθενείς κάθε ημέρα, ώστε να μην επιβαρύνεται το γειτονικό περιβάλλον του ιατρείου του. Κάθε ασθενής θα προσέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα στον ιατρό του. Τις υπόλοιπες ημέρες θα λαμβάνει το υποκατάστατο με δόσεις τμηματικά ή εξ ολοκλήρου από τα ανωτέρω φαρμακεία. Οι ιατροί του προγράμματος θα έχουν ειδική σχέση πρόστησης με τον ΟΚΑΝΑ.

Οι ιατροί του ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι οι μόνοι που δικαιούνται να χορηγούν υποκατάστατα. Οι ιατροί του προγράμματος θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από Δίκτυο Συνεργαζομένων Υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει ψυχιάτρους, παθολόγους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα ανήκουν στο ΕΣΥ ή σε άλλους εγκεκριμένους από το υπουργείο Υγείας φορείς, όπως το ΚΕ.ΘΕ.Α., το 18 ¶νω κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν οι ειδικότερες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα και που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν επαρκώς από τους ιατρούς του. Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί κατΆ αρχήν στις περιοχές όπου η λίστα αναμονής είναι μεγαλύτερη, δηλ. την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ακολούθως δε θα επεκταθεί ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της χώρας”.

Όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ, τάσσονται υπέρ της ένταξης της συνταγογράφησης των υποκαταστάτων στη θεραπεία των χρηστών ναρκωτικών.

Επεισοδιακή συνεδρίαση στον ΟΚΑΝΑ

Με την αποχώρηση του αντιπροέδρου του ΟΚΑΝΑ Παν. Κανελλάκη και του μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού Ν. Νταουντάκη ολοκληρώθηκε χθες επεισοδιακά η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ. Οι αποχωρήσαντες εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για τη διαδικασία έγκρισης του προσώπου το οποίο θα καταλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή του Οργανισμού και κατήγγειλαν σοβαρές παρατυπίες. Ο Παν. Κανελλάκης και η Ν. Νταουντάκη ζήτησαν την ολιγοήμερη αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου τα μέλη του οργάνου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τη θέση, αλλά το αίτημά τους απερρίφθη, με αποτέλεσμα τα δύο στελέχη του ΟΚΑΝΑ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, ενώ ενημέρωσαν σχετικά τον γενικό γραμματέα Υγείας Αριστ. Καλογερόπουλο – Στράτη.