Περί 12μορίου και άλλων δαιμονίων

div>Επειδή η στενότητα κονδυλίων θα επαναφέρει τη συζήτηση για το δωδεκατημόριο θυμίζουμε τα εξής:

 
Ήδη από το 2004, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη με την οποία καταργήθηκε ρητά η ισομερής κατανομή των εφημεριών (δωδεκατημόριο) και μάλιστα η σχετική εγκύκλιος είναι ακόμη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (κλικ εδώ).
Συγκεκριμένα το δωδεκατημόριο καταργήθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137 Α).
 
Ygeianet