Περί της νομιμότητας των επισχέσεων

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Αναρτήσαμε σε χτεσινό ενημερωτικό σημείωμα (κλικ εδώ)  τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη δυνατότητα των γιατρών ΕΣΥ να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας.
Επειδή η συγκεκριμένη γνωμοδότηση θα προκαλέσει σε ορισμένους συναδέλφους προβληματισμό για τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν οι Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων για τούτο και υπενθυμίζουμε τη γνωμοδότηση του Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στο ΑΠΘ Αρι Καζάκου, η οποία συντάχθηκε μετά από εντολή της ΟΕΝΓΕ τον Μάρτιο του 2010 και κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση νομικών επιχειρημάτων και τα οποία δικαιώνουν την προσφυγή των γιατρών ΕΣΥ στο μέτρο της επίσχεσης (κλικ εδώ).
Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται και η επιχειρηματολογία της γνωμοδότησης του δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω κ. Μιχαήλ (κλικ εδώ)
Όπως σημειώναμε στο χτεσινό μας ενημερωτικό σημείωμα έχουμε ήδη ζητήσει από τους νομικούς μας συμβούλους περαιτέρω σχολιασμό της απόφασης του ΝΣΚ και μόλις τον έχουμε θα τον αναρτήσουμε.
 
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας