“Περίεργη” απευθείας ανάθεση στην 1η ΥΠΕ

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούνται από μία απευθείας ανάθεση που έχει κάνει ο πρόεδρος της 1ης ΥΠΕ κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης. Με την επίμαχη απόφαση ανατίθεται απευθείας στον κ. Π. Θεοδοράκη μελέτη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην περιοχή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η απόφαση του κ. Κοντοζαμάνη είναι καθόλα νόμιμη. Ο ισχύων νόμος προβλέπει τέτοια δυνατότητα απευθείας αναθέσεων μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ. Και ως εκ θαύματος, η απόφαση προβλέπει ποσό 14.900 ευρώ! Το έργο περιλαμβάνει:

·                     Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (ανθρώπινο δυναμικό, δομές, χρηματοδότηση).

·                     Ανασκόπηση μοντέλων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις αστικές περιοχές.

·                     Εναλλακτικές προτάσεις ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις αστικές περιοχές της 1ης ΥΠΕ (ανθρώπινο δυναμικό, κρίσιμη δέσμη παρεχόμενων υπηρεσιών, σύστημα παραπομπών, πηγές χρηματοδότησης, χρηματοδοτικές ροές, αξιολόγηση ποιότητας, διοίκηση).

Το θέμα είναι ότι ο κ. Παύλος Θεοδοράκης, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής της Task Force, η οποία πρόσφατα παρουσίασε τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι για την αμοιβή του έργου της Task Force, έχουν εγκριθεί συνολικά 9,8 εκατ. ευρώ.

Ανακύπτουν ορισμένα σοβαρά ερωτήματα: Ανάλογες ανάγκες δεν έχουν οι υπόλοιπες επτά περιφέρειες; Θα γίνουν κι εκεί απευθείας αναθέσεις στο ίδιο πρόσωπο; Και αν ο κ. Θεοδωράκης – ο οποίος είναι καθόλα άξιος επιστήμονας – μπορέσει να κάνει μία μελέτη για το σύνολο της χώρας με μόλις 100.000 ευρώ, γιατί εγκρίναμε 9,8 εκατ. για την Task Force; Ή το ποσό αυτό αφορά την υλοποίηση των μελετών;