Περιορισμοί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για τους αγροτικούς ιατρούς, ιατρούς άνευ ειδικότητας και ειδικευόμενους

P Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8-2-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εφαρμόστηκαν περιορισμοί για τους αγροτικούς ιατρούς, τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και τους ειδικευόμενους ιατρούς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ23/241/οικ.15583/29-4-2015, σε συνέχεια του ΦΕΚ 3677/Β/31-12-2014 (υπουργική απόφαση Γ3γ/105023/22-12-2014). Βρείτε εδώ το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και το ΦΕΚ.


Αναλυτική περιγραφή


Εάν ο ιατρός είναι αγροτικός, τότε:


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Μπορεί να καταχωρεί απλές συνταγές με Ποσότητα φαρμάκου έως 1 τεμάχιο.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Προκειμένου να καταχωρήσει συνταγή για Χρόνια Πάθηση, δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Δίμηνη και Επαναλαμβανόμενες συνταγές (έως και τρίμηνες), θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Διμήνου και Επαναλαμβανόμενες έως και τρίμηνες συνταγές), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Εάν έχει καθοριστεί ότι η συνταγή περιέχει Μονοδοσικά φάρμακα, τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 120 τεμάχια.


Εάν ο ιατρός είναι άνευ ειδικότητας, τότε:


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Μπορεί να καταχωρεί απλές συνταγές με Ποσότητα φαρμάκου έως 1 τεμάχιο.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Προκειμένου να καταχωρήσει συνταγή για Χρόνια Πάθηση, δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Δίμηνη και Επαναλαμβανόμενες συνταγές (έως και τρίμηνες), θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Διμήνου και Επαναλαμβανόμενες έως και τρίμηνες συνταγές), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Εάν έχει καθοριστεί ότι η συνταγή περιέχει Μονοδοσικά φάρμακα, τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 120 τεμάχια.


Εάν ο ιατρός είναι ειδικευόμενος, τότε:


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3″>·       Μπορεί να καταχωρεί απλές συνταγές με Ποσότητα φαρμάκου έως 1 τεμάχιο.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3″>·       Προκειμένου να καταχωρήσει συνταγή για Θεραπεία Μηνός, θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3″>·       Δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής για Θεραπεία Δίμηνη ή Επαναλαμβανόμενης συνταγής.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 6pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo3″>·       Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.


Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν για συνταγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.