Περίθαλψη για τους …έχοντες

Της ΣΟΦΙΑΣ ΝΕΤΑ

 

Ανεπάρκειες, ανισοκατανομές και ανισότητες σε υποδομές, προσωπικό και χρήση χαρακτηρίζουν την εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας την περίοδο 1996-2006, ενώ η σημερινή σύνθεση των κλινών των νοσοκομείων κατά νομική μορφή (ΝΠΔΔ 69%, ιδιωτικά 28% και ΝΠΙΔ 3%), αντανακλά την ισχυρή παρουσία του ιδιωτικού τομέα και στον νοσοκομειακό τομέα.

 

Το 75% προσφεύγουν αθροιστικά σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους (26%) ή μη με τα Ταμεία τους (25,6%) και σε ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων (24,5%) για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γεγονός που υποδηλώνει τον κυρίαρχο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρά την ύπαρξη του ΕΣΥ, ακόμα και στις αγροτικές περιοχές όπου μόνο το 20% των κατοίκων προσφεύγει στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκπονήθηκε από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας και αναπλ. καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής Γιάννη Τούντα και ομάδα συνεργατών, αποτελούμενη από την ψυχολόγο έρευνας Χριστίνα Δημητρακάκη, τον ιατρό και υποψήφιο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαο Οικονόμου, την ιατρό και υποψήφια διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργία Παλληκαρώνα και τον λέκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκο Σουλιώτη.

Μεταξύ άλλων, από τη μελέτη, που καλύπτει όλο το φάσμα των διαθέσιμων νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, προκύπτει ότι:

* Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι νοσοκομειακές κλίνες έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια της πρωτευούσης (43%) και τη Μακεδονία (23%).

* Στο ανθρώπινο δυναμικό, η χώρα μας εξακολουθεί να εμφανίζει έναν δείκτη ιατρών ανά 1.000 κατοίκους, ο οποίος υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τον αντίστοιχο των νοσηλευτών (3,8 έναντι 2). Στον νοσοκομειακό τομέα η σχέση γιατρών ανά κλίνη είναι περίπου 1/2 και νοσηλευτών ανά κλίνη περίπου 1/1. Ο δείκτης αναλογίας ιατρών στα νοσοκομεία κρίνεται επαρκής, ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό ανεπαρκής.

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ, τόσο η κατανομή των ιατρών όσο και των νοσηλευτών παρουσιάζουν μεγάλη ανισοκατανομή ανά υγειονομική περιφέρεια.

* Η ανώτερη κοινωνική τάξη προσφεύγει συχνότερα σε μη συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, ωστόσο, ακόμα και στην κατώτερη κοινωνική τάξη, οι μη συμβεβλημένοι ιδιώτες γιατροί αποτελούν την πρώτη επιλογή (22,7%).

* Ο προληπτικός έλεγχος (30,3%), η οξεία ενόχληση (24,6%) και η χρόνια ασθένεια (18,5%) αποτελούν τις κύριες αιτίες επαφής με επαγγελματίες υγείας.

* Σε ό,τι αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη, μόνο 1 στους 2 Ελληνες έχει επισκεφθεί τον οδοντίατρο τον τελευταίο χρόνο.