«Πετάει» η τιμή των φαρμάκων

«Δώρο» στις φαρμακοβιομηχανίες επειδή μετέφεραν στην Ελλάδα τη γραμμή παραγωγής τους κάνει η κυβέρνηση και αποδέχεται τα αιτήματά τους για αναπροσαρμογή τής τιμής βασικών σκευασμάτων. Έτσι, με το νέο δελτίο τιμών που θα ισχύσει από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου, αυξάνονται κατά 59,3% η τιμή του αναλγητικού Lonarid-Ν, που από τα 1,66 ευρώ θα ανέλθει σε 2,65 ευρώ. Όπως αναφέρει στο νέο δελτίο τιμών που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η μητρική εταιρεία του Lonarid έχει εγκαταστήσει στην Ελλάδα εκτεταμένη γραμμή παραγωγής, απ΄ όπου καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο της ελληνικής αγοράς αλλά και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, προτίθεται άμεσα να συγκεντρώσει την παραγωγή του φαρμάκου στην Ελλάδα. Παράλληλα με το

ίδιο δελτίο τιμών, αυξάνεται κατά 39,6% η τιμή του Salospir (αναστολέας συγκόλλησης αιμοπεταλίων, καρδιολογικής χρήσης) που από τα 0,77 ευρώ ανέρχεται σε 1,09 ευρώ. Επιπλέον αυξάνονται 7%-25% οι τιμές σε 9 αντίγραφα φάρμακα, καθώς επίσης και σε ένα πλάσμα αίματος (για νοσοκομειακή χρήση) κατά 9,8%. Πάντως, με το ίδιο δελτίο, μειώνονται οι τιμές σε 13 φάρμακα ευρείας χρήσης από 9,8% έως και 54,7%.