Πετούν τοξικά νοσοκομειακά απόβλητα στη χωματερή των Ταγαράδων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πετούν τοξικά νοσοκομειακά απόβλητα στη χωματερή των Ταγαράδων

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ για την απόθεση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
στη χωματερή των Ταγαράδων κρούει η Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των υπηρεσιών, μικρό ποσοστό των μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων
που προέρχονται από τα νοσοκομεία και τις κλινικές του νομού εξακολουθεί να
καταλήγει στη χωματερή, καθώς ακόμα δεν έχουν δοθεί άδειες σε εταιρείες που θα
αναλάβουν τη μεταφορά τους στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στα Λιόσια
της Αττικής.

Όπως προκύπτει από τους πρόσφατους ελέγχους της Νομαρχίας, στο σύνολο των
νοσοκομείων και κλινικών του νομού τα μολυσματικά απόβλητα που αποτελούν το
90% του συνόλου των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τα παραλαμβάνει και τα
επεξεργάζεται ιδιωτική εταιρεία αποστείρωσης και στη συνέχεια αποτίθενται
σύμφωνα με τη νομοθεσία ως ακίνδυνα οικιακά απορρίμματα. Επίσης εξειδικευμένες
εταιρείες έχουν αναλάβει τη διαχείριση των αμιγώς τοξικών αποβλήτων, που
αναλογούν στο 1% του συνόλου.

Ωστόσο περίπου 5% με 10% των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που είναι
μολυσματικά και τοξικά και θα πρέπει να μεταφέρονται στον ειδικό αποτεφρωτήρα
νοσοκομειακών αποβλήτων στα Λιόσια καταλήγουν στη χωματερή έπειτα από απλή
αποστείρωση, χωρίς όμως να καταστραφεί το μολυσματικό φορτίο τους. Μάλιστα οι
υπηρεσίες της Νομαρχίας εκτιμούν ότι η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν
στους Ταγαράδες φτάνει τους 135 τόνους ετησίως.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων θα πρέπει να
γίνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Νομαρχία, οι
σχετικές άδειες δεν έχουν εκδοθεί, μολονότι εδώ και χρόνια έχουν κατατεθεί
στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων.

Σύμφωνα πάντως με τον Γιάννη Ζουρνά, πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος
Θεσσαλονίκης, φορέα που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της χωματερής των
Ταγαράδων, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. «Κάθε νοσοκομείο έχει
αναθέσει την αποστείρωση όλων των επικίνδυνων υλικών σε ειδική εταιρεία. Εν
συνεχεία, τα απόβλητα συσκευάζονται σε σακούλες οι οποίες φέρουν ειδική
σήμανση. Στη χωματερή δεν γίνεται δεκτή καμία ποσότητα νοσοκομειακών αποβλήτων
τα οποία δεν φέρουν σήμανση. Επιπλέον, ώς ένα βαθμό τα ιατρικά απόβλητα
ελέγχονται από χημικό», είπε στα «ΝΕΑ» ο κ. Ζουρνάς.