Πικραμμένος: Κάντε κάτι με τις προμήθειες, για να μην έχουμε νεκρούς!…

div class=”date-posts”>

 

Επιστολές προς τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέστειλε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, ζητώντας την… άμεση επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων προμήθειας υλικών (ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων, κ.λπ.) που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Με νεότερη επιστολή του, την Πέμπτη, ο κ. Πικραμμένος επανέρχεται στο «μείζον ζήτημα της θεώρησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την προμήθεια» των εν λόγω υλικών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα στον κ. Καραβοκύρη τους κινδύνους που εγκυμονεί η καθυστέρηση επίλυσής του.

«Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας, απαιτούν την άμεση λύση του εν λόγω θέματος» εκτιμά ο πρωθυπουργός, με σκοπό, όπως αναφέρει, «να αποφευχθεί διακινδύνευση ανθρώπινης ζωής και τελικά αποφυγή απρόβλεπτων γεγονότων, όπως είναι ο θάνατος ασθενών».

Ο κ. Πικραμμένος παρακαλεί επίσης τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να λάβει υπόψη ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει αναλάβει την αποστολή της σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος και έχει επωμισθεί μεγάλο βάρος, το οποίο καλείται να φέρει εις πέρας παρά τις όποιες δυσκολίες, καθώς επίσης ότι η χώρα τελεί σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Ως εκ τούτου, καταλήγει, «η κατεπείγουσα επίλυση των σχετικών εκκρεμών υποθέσεων προμήθειας των νοσοκομείων από το Δικαστήριο σας είναι επιτακτική».