ΠΙΣ / Χορήγηση δωρεάν ψηφιακής υπογραφής στους γιατρούς της χώρας

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφάλισε τη δυνατότητα δωρεάν χορήγησης ψηφιακής υπογραφής στους γιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ανεξάρτητα αν αυτοί εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση της ψηφιοποίησης διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής. Οι ψηφιακές υπογραφές έχουν νομική ισχύ ισοδύναμη ιδιόχειρης υπογραφής, επειδή συνδέονται κρυπτογραφικά με το υπογεγραμμένο έγγραφο και μπορούν να επαληθευτούν.

Διαδικασία

1.- Όσοι γιατροί ενδιαφέρονται εισέρχονται στη φόρμα, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για δωρεάν χορήγηση ψηφιακής υπογραφής.

Ο ασφαλής σύνδεσμος για την είσοδο και συμπλήρωση της φόρμας είναι:

https://forms.office.com/e/w37kxXHd0G

2.- Ο ΠΙΣ λαμβάνει και προωθεί συγκεντρωτικά τα αιτήματα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία.

3.- Οι συνάδελφοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για περαιτέρω στοιχεία που πρέπει να εισφέρουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να παραλάβουν την ψηφιακή υπογραφή.

Σημειώνουμε πως ενήμεροι είναι όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας μέσω εγγράφου που απέστειλε ο ΠΙΣ, εντούτοις ορισμένοι, όπως ο ΙΣΑ, αποφεύγουν για ακατανόητους λόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους.