ΠΙΣ- έλλειψη απαρτίας

Υπό την ηγεσία Εξαδάκτυλου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει κατέβει στο χαμηλότερο σκαλί αξιοπιστίας. Προηγήθηκαν η νοθεία, η καθαίρεση και οι επαναλαμβανόμενες εκλογές. Επακολούθησε σειρά άγονων συνεδριάσεων προκειμένου να συγκροτηθεί προεδρείο. Και όταν επιτέλους προέκυψε προεδρείο αυτό ήταν μειοψηφικό και μονοπαραταξιακό.
Όμως ο ηγεμών αδυνατεί να κατανοήσει ότι το άλογο που διαθέτει είναι χωλό και μονόφθαλμο.

Ο κ. Εξαδάκτυλος συνεχίζει επιδεικτικά να περιφρονεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκαλεί συνεδριάσεις κατά το δοκούν, χωρίς τις στοιχειώδεις προβλέψεις που θέτει η Ιατρική νομοθεσία που ψηφίστηκε ως νόμος 4512/2018. Στερεί βίαια το λόγο από μέλη του ΔΣ μόλις υποπτευθεί πως θ΄ ακούσει πράγματα μη αρεστά. Επιτρέπει σε μέλη της παράταξής του να επιδίδονται σε λοιδορίες, ύβρεις και προπηλακισμούς.

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου συνεδρίαζε το ΔΣ και επαναλήφθηκαν τα ίδια. Τότε τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν πως αποχωρούν και κατέθεσαν εμπεριστατωμένα τους λόγους (κλικ εδώ). Αμέσως αποχώρησε και πέμπτο μέλος.
Παύοντας να υπάρχει απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο διαλύθηκε χωρίς να εξετάσει ούτε ένα θέμα!

Ο ηγεμόνας πρέπει να ξεπεζέψει, πριν το μονόφθαλμο άλογο τον οδηγήσει με βεβαιότητα στον γκρεμό, παίρνοντας μαζί του και όλον τον ΠΙΣ..