ΠΙΣ: Επείγουσα επιστολή στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για την καταβολή των 120 δόσεων του clawback

Νέα προθεσμία για ένταξη στην ρύθμιση 120 δόσεων Clawback έτους 2020, ζητά από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), για λογαριασμό των Εργαστηρίων και Πολυϊατρείων.

Πολλοί γιατροί διαμαρτύρονται πως δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για την καταβολή του clawback, εξαιτίας του γεγονότος ότι δόθηκε πολύ μικρή προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Ο ΠΙΣ ζητά να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα ένταξης των συμβαβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, διαγνωστικών Εργαστηρίων και Πολυϊατρείων, καθώς υπάρχει αντικειμενική αδυναμία καταβολής των οφειλόμενων ποσών.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή: