ΠΙΣ- Μόνο με Εισαγγελική Εντολή μπορούν πλέον τα μέλη του ΔΣ να λάβουν έγγραφα

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπογράφων υπέβαλε έγγραφη αίτηση προς τον ΠΙΣ ζητώντας τέσσερα έγγραφα. Η αίτηση υποβλήθηκε με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέρασαν δύο μήνες χωρίς να χορηγηθούν τα έγγραφα. Αντί γι αυτό Πρόεδρος και Γραμματέας επικαλούνταν δεκάδες ανόητες προφάσεις.
Επανήλθα στη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Οκτωβρίου και έλαβα την εξωφρενική απάντηση να ζητήσω τα έγγραφα σε επόμενη συνεδρίαση.

Μετά την παρέλευση δύο μηνών αναγκάστηκα να προσφύγω στην Εισαγγελία ζητώντας Εισαγγελική Εντολή ως έχων έννομο συμφέρον. Το αίτημά μου έγινε αμέσως δεκτό και ήδη έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον ΠΙΣ.
Κάνοντας κλικ εδώ θα δείτε την Εισαγγελική Εντολή
Στην αίτηση που υπέβαλα προς την Εισαγγελία φαίνονται και τα έγγραφα που ζητώ, τα οποία προφανώς η ηγεσία του ΠΙΣ έχει λόγους να αποκρύπτει ακόμη και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τώρα πλέον Πρόεδρος και Γραμματέας είναι αναγκασμένοι να τα χορηγήσουν, αλλιώς θα βρεθούν μπροστά στις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
Οψώμεθα.
 
Δημήτρης Βαρνάβας