ΠΙΣ: συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Συνεδριάζει το ΔΣ του ΠΙΣ προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.
Η συνεδρίαση θα γίνει στις 5μμ της Κυριακής στα γραφεία του ΠΙΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα αναρτήσουμε τις αποφάσεις.