Πλασματικές υπερωρίες στους «εκλεκτούς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ζ. ΤΣΩΛΗΣ |

Με «μπόνους» 90 ώρες υπερωριακής απασχόλησης κάθε μήνα και 425 ευρώ οδοιπορικά η προηγούμενη κυβέρνηση «βόλεψε» προεκλογικά τους εκλεκτούς της εξουσίας.

Οπως αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο των κονδυλίων για τη μισθοδοσία στον δημόσιο τομέα εν όψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού, περισσότεροι από 3.000 υπάλληλοι και αστυνομικοί αποσπασμένοι στα γραφεία των βουλευτών και των κομμάτων παίρνουν εφέτος έναν δεύτερο μισθό κάθε μήνα!

Αυτό έγινε με δύο αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφού εξασφάλισε την ανοχή των άλλων κομμάτων έδωσε πλασματικές υπερωρίες και οδοιπορικά για όλους τους αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στα γραφεία των ευρωβουλευτών, των βουλευτών και των κομμάτων.

Σήμερα η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ, η οποία προχώρησε στη λύση των συμβάσεων των εργαζομένων με σταζ, επανεξετάζει τις σκανδαλώδεις αυτές αποφάσεις για λόγους εξοικονόμησης πόρων αλλά και για λόγους ηθικής τάξεως.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο τότε υφυπουργός Οικονομικών κ. Ν. Λέγκας με απόφασή του αύξησε τα οδοιπορικά για τους εκλεκτούς της εξουσίας σε 425,09 ευρώ τον μήνα, ποσό που αναλογεί στο 50% του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία προέβαλλε στο πρόγραμμά της την απόφαση για «πάγωμα μισθών» σε όλον τον δημόσιο τομέα και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ενημέρωνε τις Βρυξέλλες ότι προτίθεται να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών με πρώτες τις υπερωρίες και τα οδοιπορικά, αλλά και τους μισθούς των «golden boys» που υπερβαίνουν τις 6.500 ευρώ τον μήνα. Οπως αναφέρεται στην απόφαση:

«Οι κατώτερες μηνιαίες αποδοχέςτου προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης,χωρίς προϋπηρεσία, διαμορφώνονται από 1.1.2009 έως 31.8.2009 σε 817,48 ευρώ και από 1.9.2009 έως 31.12.2009 σε 850,18 ευρώ.

Συνεπώς, η μηνιαία αποζημίωσηγια οδοιπορικά έξοδα,την οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι που διατίθενταιγια τη γραμματειακή εξυπηρέτησητων βουλευτών και των ελλήνων βουλευτών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι και αστυνομικοί που διατίθενταιστα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνεται από 1.1.2009 έως 31.8.2009 σε 408,74 ευρώ (δηλαδήτο μισό των 817,48 ευρώ) και από 1.9.2009 έως 31.12.2009 σε 425,09 ευρώ (δηλαδή το μισό των 850,18 ευρώ)».

Οι υπερωρίες όμως είχαν δοθεί νωρίτερα. Στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν η ΝΔ συζητούσε ακόμη και το ενδεχόμενο των δίδυμων εκλογών τον Μάρτιο, είχε εγκριθεί και πάλι για τα ίδια πρόσωπα η καταβολή υπερωριών 90 ωρών τον μήνα, και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2009.

Η σχετική απόφαση όριζε τα εξής: «Εγκρίνουμε την καθιέρωσηυπερωριακής, νυχτερινής,Κυριακών και εξαιρεσίμωνημερών εργασίαςγια το προσωπικόπου αποσπάται ή διατίθεταιή διορίζεται στα κατωτέρω γραφείακαι καλύπτει οργανικές θέσεις,σύμφωνα με τις ισχύουσες περίαυτών διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009, ως εξής:

Α1) Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούςπου είναι αποσπασμένοιή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας,του Προέδρου της Κυβέρνησης,των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείαςτου Υπουργικού Συμβουλίου,μέχρι 90 ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 40 ώρες.

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 20 ώρες.

γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμεςημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 30 ώρες.

Α2) Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούςπου είναι αποσπασμένοιή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία των Γενικών ΓραμματέωνΥπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των ΑσφαλιστικώνΟργανισμών, μέχρι 70 ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο,ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 35 ώρες.

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 15 ώρες.

γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμεςημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία θα βαρύνειτις πιστώσεις των προϋπολογισμώντων φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίεςτους.

Β) Για τους υπαλλήλους που είναιαποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείωντων Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ΠολιτικώνΚομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, μέχρι 90 ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο,ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 40 ώρες.

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 20 ώρες.

γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμεςημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 30 ώρες.

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή,νυκτερινή απασχόληση ή απασχόλησητις Κυριακές και εξαιρέσιμεςημέρες των παραπάνω υπαλλήλων,των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό(Περιφέρειες, Υπουργεία και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), καθώςεπίσης των υπαλλήλων των ΟΤΑα΄ βαθμού (δήμοι- κοινότητες),εγγράφονται στον προϋπολογισμότου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μεταφέρονταιστους αρμόδιους, για την πληρωμήτων αποζημιώσεων, φορείς. Για τους υπαλλήλους που διατίθενταιή αποσπώνται στα παραπάνωγραφεία από νομικά πρόσωπα,των οποίων οι πιστώσεις δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό,η αποζημίωση θα καταβάλλεταιαπό τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι».

Η ειρωνεία είναι ότι η Βουλή έκλεισε τον Μάιο και ακόμη οι εργασίες, επί της ουσίας, της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου δεν έχουν ξεκινήσει. Οι αποσπασμένοι στα γραφεία των βουλευτών εξακολουθούν να εισπράττουν κάθε μήνα τον δεύτερο μισθό.