ΠΟΕΔΗΝ: Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για την ΠΦΥ

p>ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 Με καθυστέρηση 4 χρόνων η κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο Υπουργός Υγείας κος Αβραμόπουλος έδωσαν για διαβούλευση στη δημοσιότητα σχέδιο για τη Π.Φ.Υ. Πέραν από το ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση πρόκειται για μια ακόμη άσκηση επί χάρτου αφού ως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται η πενταετία με αποτέλεσμα το ζήτημα της Π.Φ.Υ. να παραπέμπετε στις καλένδες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσω του σχεδίου νόμου γίνεται απόπειρα να αποποιηθεί η πολιτεία τη συνταγματική υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας με τη λογική αυτή είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να αποτελέσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμο πλαίσιο για συζήτηση.

 1. Δεν προβλέπεται από πουθενά από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος για την Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 2. Δημιουργεί ένα μικτό σύστημα Δημοσίου και Ιδιωτικού το οποίο θα αναγκάσει τον Έλληνα πολίτη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και παράλληλα να αποπροσανατολισθεί και να ταλαιπωρηθεί.
 3. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία που καλούνται να στηρίξουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τα υποθηκεύει στις τράπεζες μιας που και αυτές σε συμφωνίες με τα ταμεία θα καλύπτουν χρηματικά ειδικά προς του ιδιώτες τις ιατρικές πράξεις.
 4. Παρέχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με πλαφόν βάζοντας ουσιαστικά  το οικονομικό σαν μοναδικό κριτήριο που θα καθορίζει την υγεία του πολίτη.
 5. Δημιουργεί μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ALA KART όπου το κόστος θα μετακυλείται στον  Έλληνα πολίτη.
 6. Δεν προβλέπει τίποτα για την εκπαίδευση και την συνεχή πληροφόρηση του προσωπικού που θα κληθεί να στηρίξει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 7. Δημιουργεί νέα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με όλες τις συνέπειες που αυτό εγκυμονεί για το προσωπικό που θα τα στελεχώσει και τις υπηρεσίες που θα παρέχουν.
 8. Ο κυριότερος εκφραστής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που είναι το ΙΚΑ παραμένει εκτός άρα έχουμε σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιορισμένης έκτασης που σίγουρα δεν μπορεί να λύσει τα κακώς κείμενα.
 9. Προβλέπονται πολλές Υπουργικές Αποφάσεις μεταξύ των οποίων είναι και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων πλην της Υγείας καθιστώντας πολλά άρθρα και παραγράφους επικίνδυνα να παραμείνουν ανενεργές.
 10. Ένα σχέδιο νόμου εισπρακτικού χαρακτήρα χωρίς προσανατολισμό, όραμα, σκοπό και στόχο.
 11. Για μια ακόμα φορά εκχωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Υγείας σε εθελοντές, Κοινωφελές Ιδρύματα κλπ.
 12. Δεν περιλαμβάνει ολοκληρωμένη κάλυψη του πληθυσμού και παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες.
 13. Δεν εντάσσει τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε Δίκτυα.
 14. Λείπει παντελώς ο Αστικός και Περιφερειακός χάρτης  Υγείας με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση

–          επιδημιολογικών

–          κοινωνιολογικών

–          περιβαντολλογικών στοιχείων

που είναι ουσιαστικά στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ανάπτυξή της.

 1. Αφήνει τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού δημόσιο και ιδιωτικού να λειτουργήσει ουσιαστικά ξεκάρφωτα χωρίς κανόνες, στρατηγική και στόχο

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ

 

¶ρθρο 1 παρ. 3

                Εδώ κατοχυρώνει ουσιαστικά τους ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εγκαταλείποντάς την ουσιαστικά στα χέρια τους.

 

¶ρθρο 2 παρ. 1

                Ενώ φαινομενικά προσπαθεί να αναβάθμιση σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ουσιαστικά τις περιθωριοποίει μια που η Π.Φ.Υ. είναι στρατηγικός στόχος ολόκληρου του Υπουργείου και πυλώνας του ΕΣΥ.

 

¶ρθρο 3 παρ. 1

                Τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου (Κέντρα Υγείας Πόλεων) τα θεωρεί Νομικά Πρόσωπα χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν θα είναι Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου (κατά το πρότυπο του Κ.Υ. του Ολυμπιακού Χωριού) ενδεχομένως να τα εντάξει σαν Ν.Π.Ι.Δ. στην Α.Ε.Μ.Υ.

 

Παράγραφος  2

                Ουσιαστικά παίρνει τα Κ.Υ. Αγροτικού Τύπου από τις ΥΠΕ  και τα υπαγάγει στην Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας καταλύοντας ανεπανόρθωτα την περιφερειοποίηση των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα ενώ τις χαρακτηρίζει αυτοτελείς αποκεντρωμένες μονάδες τις υπαγάγει επιστημονικά, αλλά και λειτουργικά, στελεχιακά στις διοικήσεις των Νοσοκομείων χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπει αυτόνομες λειτουργίες κατοχυρωμένες οργανικά από νέο πλαίσιο οργάνωσης των μονάδων υγείας της Π.Φ.Υ.

 

Παράγραφοι γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ ιε, 

Δεν προβλέπει καμία οργανική κατοχύρωση.

 

 

¶ρθρο 4

                Πέραν των άλλων μονάδων προβλέπει την ένταξη φαρμακείων και καταστημάτων ιατρικών μηχανημάτων και υλικών.

                ¶ραγε σε τι συνεισφέρουν στην Π.Φ.Υ. εκτός μόνον από τον έλεγχο οικονομικής για όσους ενταχθούν

                Σε αυτό το άρθρο παραδίδεται ουσιαστικά η Π.Φ.Υ. στους ιδιώτες και μάλιστα δίχως κανόνες παρά την πρόβλεψη που αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα για τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

 

¶ρθρο 5 παρ. 1

                Οικογενειακός γιατρός χωρίς πληθυσμιακή αναφορά χωρίς να είναι ενταγμένος σε ένα δίκτυο χωρίς να καθορίσει  ποιους θα ονομάσει οικογενειακούς γιατρούς.

                Το ερώτημα είναι από πια λίστα θα επιλέξει ο πολίτης τον οικογενειακό του γιατρό του.

 

¶ρθρο 6

                Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων είναι εκείνα πάλι που θα δεχθούν το μεγαλύτερο βάρος με αποτέλεσμα να υπάρχει περεταίρω κίνδυνος αποδιοργάνωσης, αφού τα ιδιωτικά που θα ενταχθούν ούτε εφημερεύουν, ούτε ΤΕΠ έχουν.

 

 

¶ρθρο 7

                Στο άρθρο αυτό ξεδιπλώνεται η ΑΛΛΑ ΚΑΡΤ Π.Φ.Υ. και μάλιστα με πλαφόν το οποίο ορίζεται από τον κάθε ασφαλιστικό οργανισμό. Εδώ η πρόταση στην Π.Φ.Υ. δεν είναι πλέον ισότιμη με δεδομένο ότι το πιστωτικό όριο θα εξαρτάται και από την πολιτική του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού (πιο εύρωστο Ταμείο Υγείας, πιο μεγάλο πλαφόν.

                Αν ο πολίτης δεν χρησιμοποιήσει το πιστωτικό ποσό του διότι ούτε μια φορά δεν επισκεφθεί τον γιατρό αυτό μηδενίζεται.

 

¶ρθρο 8

                Σε αυτό το άρθρο ουσιαστικά κορυφώνεται η χρεοκοπία του ασφαλιστικού οργανισμού μια που αυτή ουσιαστικά αναλαμβάνουν το βάρος της Π.Φ.Υ. και ταυτόχρονα ξεπουλιούνται στις τράπεζες που αναλαμβάνουν να πληρώνουν στο όνομα των ασφαλιστικών ταμείων ουσιαστικά υποθηκεύοντάς τα με τους τόκους και τα επιτόκια. Μια νέα επέλαση των τραπεζών στους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

¶ρθρο 9

                Ο κύριος εκφραστής της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα που είναι το ΙΚΑ παραμένει εκτός συστήματος και η τυχόν είσοδός του ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση. Ερωτηματικό δημιουργείται με τους ιατρούς του ΙΚΑ και ποια θέση θα έχουν στο νέο υπό διαμόρφωση σύστημα.

 

¶ρθρο 11

                Εξουσιοδοτεί ουσιαστικά μετά την ψήφιση του νόμου την Γενική Διεύθυνση να εκπονήσει πλήρες στρατηγικό σχέδιο χωρίς να προβλέπει έστω τους άξονές του στο παρών προσχέδιο.

 

¶ρθρο 12

                Η προβλεπόμενη κοινωνία εθελοντών , Κοινωφελή Ιδρύματα της μορφής ΝΠΙΔ θα νέμονται ουσιαστικά την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Φροντίδας Υγείας στον νησιωτικό χώρο αλλά και τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου ως και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

                Με όλα τα παραπάνω η ΠΟΕΔΗΝ απορρίπτει και στην αρχή του και στο σύνολό του το νομοσχέδιο για Π.Φ.Υ.