Ποιοι εκλέγονται στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΑΠΣΙ) και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΠΙΣ

Στο ΑΠΣΙ εκλέγονται

Πυργάκης Βλάσιος ως Πρόεδρος

Τσιάρα Σταυρούλα ως Αντιπρόεδρος

Μέλη

Βαϊτση Βιολέτα

Βολίκας Κίμων

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

 

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται

Αποστολίδου Αναστασία

Τριβλής Αριστόβουλος

Κόκορη Παναγιώτα