Πολιτικό Γραφείο Άδωνι Γεωργιάδη / Αμέτρητοι έμμισθοι και ένας άμισθος Ειδικός Σύμβουλος

Τις τελευταίες μέρες δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθημερινά αποφάσεις πρόσληψης μετακλητών έμμισθων συμβούλων στο Γραφείο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται η κ. Ανδρονίκη Θεοφιλάτου, πρώην διευθύντρια Διοικητικού Συντονισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται και ο Σταμάτιος Πουλής, υπάλληλος ομοίως του ΚΕΕΛΠΝΟ, σύζυγος της κ. Θεοφιλάτου  και πολιτευτής της ΝΔ, στον οποίο ο υπουργός αναθέτει καθήκοντα ανάλογα εκείνων ενός.. Αναπληρωτή Υπουργού.

Δείτε τα καθήκοντα που του αναθέτει:

«Ο ανωτέρω θα αναλάβει τον συντονισμό και την παρακολούθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπούς ευρωπαϊκούς πόρους, τις πολιτικές δημόσιας υγείας και τα εθνικά προγράμματα πρόληψης χρόνιων νοσημάτων, τα οικονομικά της υγείας τον ιατρικό εξοπλισμό και τις κτιριακές υποδομές του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Σημειωτέον,  αν κανείς θελήσει να κάνει μια περιήγηση στο διαδίκτυο στα λήμματα “Σταμάτης Πουλής” και “Ανδρονίκη Θεοφιλάτου” θα βρεθεί μπροστά σε εκατοντάδες αναρτήσεις και δικαστικά βουλεύματα.

Και εις ανώτερα..