Πολλά Νοσοκομεία έχουν μείνει χωρίς Επιστημονικό Συμβούλιο. Τι κάνουμε;

p style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας έχουν μείνει εδώ και 3 μήνες χωρίς Επιστημονικά Συμβούλια, τα οποία ως γνωστόν αποτελούν ένα από βασικότερα θεσμικά όργανα στη λειτουργία τους. Τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι τεράστια. Δεν είναι μόνον ότι η γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη σε δεκάδες ζητήματα, είναι και το γεγονός ότι η συνυπογραφή του Προέδρου του Επιστ. Συμβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου να προωθηθούν τα προγράμματα εφημέρευσης για εκκαθάριση και πληρωμή.

Πού βρίσκεται το πρόβλημα;

Ο νόμος και η Υπ. Απόφαση που καθορίζουν τη σύνθεση των Επ. Συμβ. αναφέρουν πως τα μέλη τους (πλην γιατρών) πρέπει να κατέχουν βαθμό Α΄. Όμως με το νέο βαθμολόγιο που εφαρμόστηκε πέρσι με το νόμο 4024/11 καταργήθηκε ο βαθμός Α΄ και έπρεπε να εκδοθεί νέα Υπ. Απόφαση με την οποία θα ορίζονταν τα προσόντα των εργαζομένων προκειμένου να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Επ. Συμβ.

Ούτε ο κ. Λοβέρδος, ούτε ο κ. Λυκουρέντζος μπήκαν στον κόπο να εκδώσουν τέτοια απόφαση, με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει οι διαδικασίες εκλογής νέων Επ. Συμβουλίων.

Το υπουργείο Υγείας έχει δεχτεί δεκάδες οχλήσεις από το σύνολο των Νοσοκομείων, πλην όμως ο κ. Λυκουρέντζος όταν δεν συναγελάζεται με την τρόικα ασχολείται με την μετάθεση των ευθυνών του σε άλλες υπηρεσίες του κράτους. Έλα όμως που σε λίγο οι εφημερίες δε θα πληρώνονται επειδή τα Νοσοκομεία δεν έχουν Επιστημονικό Συμβούλιο και για αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο υπουργός!

Είναι προφανές πως η παράταση  της εκκρεμότητας είναι μεθοδευμένη, ώστε οι Διοικητές να ενεργούν με λυμένα τα χέρια στην περικοπή προγραμμάτων εφημέρευσης καθώς και σε δεκάδες άλλα  ζητήματα, επικαλούμενοι ανυπαρξία Επιστ. Συμβουλίου για την οποία ισχυρίζονται πως δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

 

Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα;

Στο Νοσοκομείο Ρόδου η Διοίκηση έλυσε το πρόβλημα μ΄ ένα σωστό και σύννομο τρόπο και προχώρησε στην προκήρυξη των εκλογών χωρίς ενστάσεις. Μάλιστα οι εκλογές διενεργήθηκαν πριν λίγες μέρες και ήδη συγκροτήθηκε το Επ. Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα:

Στην προκήρυξη των εκλογών (κλικ εδώ) στις θέσεις που αναλογούν σε υπαλλήλους που απαιτούνταν να κατέχουν βαθμό Α΄ τώρα αναγράφεται ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι «κατείχαν τον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του Ν.4024/11 και υπηρετούν στο Νοσοκομείο, καθώς και στις περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του».

Θεωρούμε πως παρόμοια διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ώστε άμεσα να εκλεγούν Επιστημονικά Συμβούλια.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας